Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1541 - 1550 av 1566 treff.

 • Tourettes syndrom og overganger

  03.11.2021 | Kapittel

  ...temaside om struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy, blant annet: Forberedelse med kart, bilde og video Planer og kalender Oppskrifter ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...situasjoner ferdighetene skal benyttes i. De trenger tro på egen kompetanse og motivasjon til å ta den i bruk. Sosial kompetanse handler om en veksling mellom selvhevdelse og hensyn til andre. Det innebærer dermed ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  (ASF) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kan ha en nevrobiologisk årsak. Internasjonalt brukes begrepet Autism Spectrum Disorders (ASD). Autisme er kvalitative avvik når det gjelder gjensidig ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...resultater. Det vil også være naturlig å undersøke med foresatte hvilke strategier og rutiner de tar i bruk for at barnet skal mestre. Gå i dialog med foresatte om å kontakte PPT, og hvorfor Når barnet vurderes ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...med minst mulig voksenstyring.  Gjennom lekens gang må hun være en god modell ved å beskrive leken, bruke navn på barna som leker og henvise dialogen mellom dem. I leken må pedagogen ta en rolle som ikke ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  Bindestrek For å bla motsatt vei kan en benytte Shift + ønsket hurtigtast. De fleste av hurtigtastene kan brukes i kombinasjon med Ctrl+Insert. Da vises en liste med elementer. For eksempel vil Ctrl+Insert+t vise ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...norsk for elever med tegnspråk. I lærerveiledningen finner du gode råd og tips om hvordan du kan bruke tekstene og oppgavene i ditt klasserom. I de aller fleste av oppgavene i dette oppgavesettet er det ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  Tilbud om vurderingsformer som bygger på elevens styrker Faste samtaler med en trygg voksen på skolen Bruk av andre mestringsarenaer som er tilpasset elevens interesser, styrker og mestringsområde Listen over ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  Tunmer, 1986) forklarer leseforståelse som et produkt av avkoding og lytteforståelse. Formelen kan brukes til å gi en rask oversikt over ulike typer lesevansker, og gir grunnleggende føringer for kartlegging ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...rytme, i studien identifisert som henholdsvis takt og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!