Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 1565 treff.
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...kompetanse som andre aktører kan bruke samarbeide med fylkesmennene om konkrete utviklingstiltak sette brukeren i sentrum når vi samhandler med andre, slik at brukeren når sine mål og opplever helhet og ...
 • E-post

  16.09.2020 | Kapittel

  ...gjelder også på smarttelefon og nettbrett. Det er tungvint og ineffektivt å bruke en nettleser for å håndtere e-post online når du bruker skjermleser. Se mer informasjon på Opplæring i hjelpemiddelteknologi for ...
 • Vi samhandler med brukerne

  30.11.2016 | Kapittel

  Brukere og brukerorganisasjoner gir oss eksempler på hvordan arbeidet med inkludering fungerer i praksis og påvirker enkeltpersoners læringssituasjon. Denne kunnskapen er viktig å bruke til å forbedre ...
 • Dysleksi og universell utforming

  08.06.2016 | Artikkel

  ...si å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det betyr å forme produkter og omgivelser slik at alle kan bruke de. Elever med dysleksi vil ha stor nytte av universell utforming. De som strever med å lese og skrive ...
 • Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis

  27.06.2017 | Artikkel

  ...frå Bybanen til Paradis. Drosje er også eit alternativ frå Bergen Lufthavn Flesland. For enkelte brukarar med avtale i helsevesenet, gjeld eigne reglar for refusjon av drosjeutgifter. Kontakt HELFO viss ...
 • Kven gjer kva

  28.08.2015

  ...hjelpemiddel, overføringsmøte og tilrettelegging, samt skulestart. Oversikta er ei hugseliste for brukarane, slik at dei sjølve kan halde oversikt over dei ulike stega i prosessen. 
 • Eitt Statped for heile Noreg

  04.05.2022 | Artikkel

  ...fylkeskommunal PP-teneste sendast til Statped på same vis som før. Det same gjeld søknader frå vaksne brukarar med kombinerte syns- og høyrselstap eller døvblindheit og søknader frå universitet, høgskolar og ...
 • Samskriving

  16.09.2020 | Kapittel

  En elev som bruker skjermleser, kan også skrive samtidig med andre i samme dokument. Funksjonen automatisk lagring av online-dokumenter må da være slått på. Se neste avsnitt. Vær oppmerksom på at eleven ...
 • Uttrykk

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruke uttrykk for å starte, opprettholde eller avlutte samhandling.  Fokusord Oi Takk Vær så snill Gratulerer Se Ha det! Unnskyld Hjelp Kult Huskelapp (PDF) Materiell Bøker: Utropsord (PDF) Oppgaver ...
 • Book Creator og øyestyring

  24.10.2019 | Kapittel

  Book Creator kan brukes med øyestyring på PC. Du må ha en øyestyringsenhet og benytte nettversjonen av Book Creator med nettleseren Chrome. Dette gir elever som har behov for øyestyring, mulighet til å ...