Til hovedinnhold
Viser 561–570 av 1565 treff.
 • Stammebehandling – hva hjelper hvem?

  02.06.2017 | Prosjekt

  Studien ønsket å belyse brukerperspektivet og er basert på både kvantitative og kvalitative data.  En ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  ...bilder. Eleven leser høyt den nye teksten, veiledet av læreren. Først er fokuset på avkoding av ordene, bruk av lesestrategier og uttalen. Eleven leser høyt den nye teksten. Nå er fokuset på tekstens mening ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...teller» er en film som gir innblikk i temaet og viser eksempler på hvordan to barnehager jobber. Den kan brukes som utgangspunkt for diskusjon omkring fagområdet på personalmøter, på foreldremøter med videre. 
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...teksten i et skriveprogram. I filmen under kan du se eksempler på hvordan Microsoft Office Lens kan brukes. Arendalsuka De fleste har en mobiltelefon med seg i lomma. Elever som har behov for opplest tekst ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...og de andre er, synes du? Hvordan fungerer munnavlesning (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer tegnspråktolking (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer digital undervisning for deg når mange ...
 • Ung virkelighet (Film om «annerledeshet»)

  27.01.2016 | DVD

  ...ikke tror hun kan. – Jeg har jo en enorm energi og kan stå på mer enn de fleste, sier Malene. Og den bruker hun på hestene som kanskje er noe av det som betyr aller mest for henne. Jørgen har Cerebral Parese ...
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske tjenestene våre enda bedre til brukernes behov. Det skjer i nært samarbeid med brukerorganisasjoner, kommuner og andre statlige etater. Kommuner og fylkeskommuner kan ta kontakt med oss når ...
 • Synstap og digitale ferdigheter

  10.06.2016 | Artikkel

  ...trenger gode digitale ferdigheter.  Å bruke hjelpemidler krever høy digital kompetanse. Elevene må ha større digitale ferdigheter enn andre elever for å kunne bruke vanlige programmer, for eksempel for ...
 • Pedagogiske implikasjoner

  28.03.2017 | Kapittel

  ...tilrettelegging vil det være viktig å kartlegge hvordan flerspråkligheten oppleves av det enkelte barn som selv bruker og lærer flere språk og hvordan flerspråkligheten oppleves av elever og lærere i den enkelte klasse ...
 • Planlagte samtaler om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...noen tilfeller kan det være barnet som bestemmer navnet, andre ganger den voksne. I det følgende bruker vi alle betegnelsene, men de betyr det samme: følelsessamtale. Samtalene kan fort bli så viktige ...