Til hovedinnhold
Viser 611–620 av 1565 treff.
 • Forord

  02.12.2016 | Kapittel

  ...tilgjengelig. Vi er også opptatt av at vårt arbeid skal ha en effekt – gjøre en forskjell – både for brukeren og for samfunnet. Vi håper målbildet reflekterer nettopp dette. Inkludering er det overgripende ...
 • Lese- og skrivevansker i videregående skole

  18.06.2020 | Artikkel

  ...skrivevansker. Det er derfor viktig å arbeide med bruk av kompenserende hjelpemidler, som skrivestøtte, lydbøker, smartbøker m.m. Elevene må få eksplisitt opplæring i bruken av teknologiske hjelpemidler. Lærere har ...
 • Britiske skoler med interessante teknologierfaringer

  14.12.2015 | Video

  ...jobbet mye med å bruke teknologi i undervisningen som et ledd i inkluderingsarbeidet. En interessant observasjon var bruken av programmet 2animate. Dette er en animasjonsapp som er mye bruk i England, men ...
 • Civilization

  18.09.2020 | App

  ...sivilisasjon som skal vokse. Dette innebærer blant annet å ta taktiske vurderinger når det kommer til ressursbruk. Du må sørge for at samfunnet er bærekraftig, kan beskytte seg mot fiender og at befolkningen er ...
 • Veien tilbake – Å få CI i voksen alder

  23.02.2016 | DVD

  ...betydning for hvordan CI-brukeren takler de utfordringene man møter. Det handler ikke om å få en normal hørsel, men at et funksjonelt utbytte av hørselen er noe den enkelte CI-bruker møysommelig og systematisk ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tastaturet. Dette kan du justere permanent i Settings Senteret (Ins+6, Ctrl+Shift+D), under kategorien Bruker. Tastaturekko kan dessuten justeres midlertidig ved å trykke Ins+2 (to-tallet på tallrekka over bokstavene) ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...ordforrådet hennes og omfanget av kommunikasjon har hatt en enorm utvikling. Mot slutten har vi trappet ned bruken av følelsesmerker. Det ser ut til at hun har mindre behov for dem.» «Vi er tryggere sammen med eleven ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  Grunnleggende begreper om lesing I barnehagen må hørselshemmete barn erfare hva en bok er, og hva den kan brukes til. De må erfare hva tekst er, og hvilken nytte vi kan ha av den. Barna må også lage egne historier ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...skal møte se filmen for å repetere informasjon ved behov Du kan bruke filmkamera på smarttelefon eller nettbrett for å lage film og bruke appen iMovie eller tilsvarende redigeringsprogram hvis du har behov ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...og man skal rose barnets forsøk. Likevel kan man oppmuntre barnet til å holde blyanten riktig og bruke riktig skriveretning. Høytskriving i barnehagen Nærpersoner og pedagoger bør demonstrere skriving ...