Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 1688 treff.
 • Bruk av Canvas hjemme

  17.06.2021

 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  ...sanser som hørsel, berøring, lukt, smak og eventuelt syn tas i bruk. Hørsel er den fjernsansen som er tilgjengelig for et barn med blindhet. Å bruke hørsel til informasjonsinnhenting og orientering er en stor ...
 • Bruk av tastatur og hurtigtaster

  05.09.2023 | Kapittel

  ...hensiktsmessig for elever som er svaksynte fordi det er mindre synskrevende. For å bli en effektiv tastaturbruker må eleven lære seg gode strategier. Dette innebærer blant annet å mestre touch-metoden, og å ...
 • Bruk av tolk i skolesammenheng

  04.10.2023

 • Ploppeark til bruk i punktskriftopplæringen

  23.06.2021 | Konkret materiell

  ...er plastark med små opphøyde plastbobler. Materialet er laget for bruk i punktskriftopplæringen.   Det finnes to typer som kan brukes for å lære bokstavtegnene. Det ene arket viser punktskriftcella og ...
 • Bruk av videokonferanse i veiledning

  14.12.2015 | Video

  ...denne filmen deler Sigerfjord barnehage i Sortland kommune og deres PPT-kontor sine erfaringer med bruk av video i fjernveiledningen. Sigerfjord var Statpeds pilotbarnehage i prosjektet «Vi sprenger grenser» ...
 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  Mangel på kompetanse i punktskrift og IKT i læringsmiljøet, bidrar ofte til svake leseferdigheter og bruk av tekster på lyd. Elevene velger det lesemediet de opplever gir funksjonalitet. Barnas beskrivelser ...
 • Begrensninger ved bruk av lyd

  01.09.2023 | Kapittel

  ...utelukkende lene seg på lyd i orientering og forflytning. Dette betyr at eleven alltid må lære å bruke stokken for å følge taktile ledelinjer og finne taktile kjennemerker. Lyden kan likevel være et supplement ...
 • Vurdere bruk av taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...hensiktsmessig å gi muntlige eller skriftlige beskrivelser i stedet for å bruke komplekse og detaljerte taktile illustrasjoner. Andre ganger kan bruk av taktile illustrasjoner bidra til økt inkludering ved at eleven ...
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...kartlegge en elev over en lengre periode, er det lurt å starte med elevens interesser. Dette kan brukes for videre kartleggingssituasjoner og for å styrke relasjonen til eleven. Det er gjerne en kvalitativ ...