Til hovedinnhold
Viser 811–820 av 1688 treff.
 • GPS

  01.09.2023 | Kapittel

  ...nedsatt syn. Disse gir informasjon i form av tale i stedet for et skjermbilde av et kart. Les mer om bruk av GPS med nedsatt syn.  
 • Visuelle kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...orientering og forflytning brukes ofte peilepunkter. Dette er visuelle kjennemerker, slik som et kirkespir eller en reklameplakat. Dette er statiske peilepunkter. Peilepunkter brukes for å fastsette sin egen ...
 • Stereotyp atferd og selvstimulering ved synsnedsettelser

  23.05.2023 | Artikkel

  ...å regulere sanseinntrykk og derfor bli over- eller understimulert. Dette kan gjøre at egen kropp brukes som stimuleringskilde. Atferden kan også skyldes at den kan oppleves å øke konsentrasjon, oppmerksomhet ...
 • logas.no

  06.06.2016 | Nettressurs

  Logas er et nettbasert, interaktivt læremiddel du kan bruke i begynneropplæringen i nordsamisk. På logas.no får barna muligheter til å lære alfabetet, stavelser og grammatikk ved lek og spill. Statped ...
 • Mattebok i Book Creator

  15.11.2021 | Video

  ...en mattebok med appen Book Creator. Gå til temasiden om Book Creator for flere tips til pedagogisk bruk av appen.
 • Effektiv belønning av barn og unge med AD/HD

  29.03.2016 | Artikkel

  Artikkel som beskriver hvordan du på 18 måter kan introdusere og ta i bruk belønningssystemer (token-systemer) for barn og unge med AD/HD. Et token-system eller tegnøkonomi-system er et belønningssystem ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...flerkulturell opplæring (NAFO) har gitt ut en informasjonsbrosjyren Barn i flerspråklige familier som kan brukes som et utgangspunkt for samtale med foreldrene om barnas flerspråklige utvikling. Foreningen hørende ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Betegnelsen generelle lærevansker brukes når elever har tydelige utfordringer innenfor de fleste opplæringsområder. Vanskene har utgangspunkt i mangelfull eller forsinket utvikling, og har alltid debut ...
 • Litt større barn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...humor, nysgjerrighet og gjetting. Følelser kan også være et godt tema! Barna trenger fortsatt at du bruker bøker med klare bilder og gode kontraster. Du kan gjerne ha bøker som har litt mer tekst. Teksten ...
 • Kilder

  07.06.2023 | Kapittel

  ...sluttrapport er publisert på Stiftelsen Dam sine nettsider: https://dam.no/prosjekter/den-fodte-tolkebruker/   Takk for; Innsikt og erfaringsutveksling: Aina Therese Fossum, Mor Anne-Mari Nordnes Skagen ...