Til hovedinnhold
Viser 821–830 av 1599 treff.
 • Taleinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...taleinnstillinger i fanen Leser. Talehastighet Du justerer talehastigheten med valget Hastighet. Du kan også bruke hurtigtastene Alt+CapsLock+Pil ned/opp. Tastaturekko Du kan også endre tastaturekko eller skriveekko ...
 • Utforsk tegnendringer

  07.03.2023 | Kapittel

  ...handler om handling som varer, men kan også brukes med de andre tegnendringene.  Samtale om hvordan vi viser at en handling varer over tid på tegnspråk. Bruk gjerne bilder som støtte til samtalen. La elevene ...
 • Mobilitetsruter

  03.10.2013

  ...som henger i passelig høyde.  Det kan kreve mye tid og innsats å identifisere store objekter. Hvis brukeren må vite hvilket objekt kjennemerket er, bør vi velge noen som kan utforskes uten å måtte bøye eller ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...programmeringsspråk etter helt bestemte regler. Følges ikke reglene, vil ikke koden fungere. Tekstprogrammering brukes mest fra ungdomsskolen og oppover, men elever med blindhet har ofte behov for å lære dette tidligere ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  ...også opp for å bruke lek som en inngang til språkutvikling, samt inkludering og meningsfulle aktiviteter for barn med utviklingshemming og/eller lærevansker med behov for ASK. Les mer om bruk av tematavle ...
 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  ...voksenlivet.  Tett samarbeid mellom skole og foreldre bidrar også til trygghet og forutsigbarhet. Bruk gjerne en beskjedbok mellom skole og hjem eller avlastningshjem.  Statpeds tjenester Statped gir tjenester ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  Høgskolen i Østfold, KS og Viken fylke om kompetanseløftet. – Vi har positive erfaringer med DEKOM og bruker arenaen bevisst for å styrke PPT inn mot skolene og arbeid med læringsmiljø. Ett tiltak kan være ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  ...kontakt og videre oppfølging NAV Hjelpemiddelsentral for utprøving av tekniske hjelpemidler Brukerorganisasjoner for å møte andre i samme situasjon Statped for rådgivning om å leve med gradvis synstap og ...
 • Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...eleven godt – elevens interesser, gjerne svake og sterke sider og hva slags språklig uttrykk eleven bruker.  Det er viktig at det skapes en trygg testsituasjon.  Kartlegginga gir en viktig del av grunnlaget ...
 • Mine sirkler - app som sosialt atferdskart

  03.05.2016 | App

  ”Bekjente” 6.Rød: ”Andre” Her kan du lese om metodikken bak "Mine sirkler", samt introduksjon og brukerveiledning for både iOS og Android . Statped ...