Til hovedinnhold
Viser 911–920 av 1567 treff.
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

  ...ten og Statped involvert. Et godt samarbeid og en god ansvarsfordeling er helt vesentlig for at brukeren og barnehagen/skolen skal få god hjelp. Statped  kan bistå med spesialpedagogisk kartlegging Målgruppe ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  17.03.2021 | Video

  ...med syntetisk tale. De kan også brukes til omgivelseskontroll, SMS, musikk og til å surfe på internett. Innholdet i maskinene varierer, men tradisjonelt er det ofte bruk av symboler, fotografier eller skrift ...
 • Intrata, innføring i punktskriftnoter, del 2

  08.01.2016 | Bok/hefte

  "last ned" - knappen på denne siden. Heftet gis ut i to identiske utgaver, en taktil utgave for punktskriftbrukere og en visuell utgave for seende. Intrata del 2 gir opplæring i punktskriftnoter for forskjellige ...
 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Testen er beregnet på døve elever for å avdekke vanskeområder. Testen bør brukes ved mistanke om matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den er ikke relatert til læringsmål, alder eller klassetrinn ...
 • Sorg - det hjelper å snakke om det (video)

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...viktig at vi får bruke det språket vi lettest uttrykker oss på, og for deg er det kanskje norsk tegnspråk. DVDen gir på en enkel og forståelig måte informasjon om sorg og sorgreaksjoner og bruk av tolk i sorgsituasjoner ...
 • Sorg - det hjelper å snakke om det

  07.09.2016 | Nettressurs

  ...reflekterer rundt ulike tilnærmingsmåter. Det et spesielt fokus på strategier som voksne kan ta i bruk hvis de føler at de selv, pga. egen sorg eller begrensede tegnspråkferdigheter, kommer til kort i ...
 • Bøker på bliss symbolspråk

  06.02.2017 | Bok/hefte

  ...bliss symbolspråk. Disse tekstene er etter avtale med forlagene lagt ut for fri nedlasting. De kan brukes i lesning av de aktuelle bøkene, som må kjøpes på vanlig måte. Her får du tilgang på fagbøker, lettlestbøker ...
 • ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere

  10.11.2016 | Bok/hefte

  ...skriving. Det er utviklet for elever på 1. og 2. trinn, men kan også brukes av andre nybegynnere. ABC med punktskrift er for elever som skal bruke punktskrift. Det er inspirert av andre leseopplegg og utviklet ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  ...delen av Moneyville kommer du til Pengeby. Spillene i Pengeby kan brukes alene, men for større pedagogisk nytteverdi bør læreren ta i bruk lærerveiledningen eller lage egne oppgaver knyttet til spillene ...
 • Kidspiration Maps

  15.02.2022 | App

  ...muligheter for individuell tilpassing. Appen er enkel og fleksibel å bruke, og er et gunstig verktøy for alle elever i læringsarbeidet. Den kan brukes til å: aktivere forkunnskap idémyldre organisere og strukturere ...