Til hovedinnhold
Viser 1121–1130 av 1763 treff.
 • 20 gažaldaga giellagálggaid birra

  06.06.2023 | Kartleggingsmateriell

   julevsábmáj. Loga 20 gažaldaga birra davvisámegillii. 20 gažaldaga er et observasjonsskjema som brukes til kartlegging av språkferdighetene til alle elever i grunnskolen. 20 spørsmål gir en rask og pålitelig ...
 • Tilrettelegging for et godt læringsmiljø for elever i språkalternativgruppen

  30.03.2020 | Kapittel

  Elever som har behov for ASK, eller bruker ASK er en sammensatt gruppe som har det til felles at de mangler, eller har lite talespråk. Dette gjør også at det er variasjon i hvilken funksjon kommunikasjonshjelpemiddelet ...
 • Stammenytt!

  03.06.2021 | Bok/hefte

  Denne avisen om stamming er laget spesielt for barn og kan brukes i klassen for å spre informasjon om stamming. Stammenytt! er en avis om stamming laget spesielt for skolebarn! Her finner du blant annet fakta og ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  02.09.2022 | Kapittel

  (lydsystemet) Syntaks (setningsoppbygging) Semantikk og ordkunnskap (språkets innhold) Pragmatikk (språkbruk) Verbal læring og hukommelse Utviklingsmessige språkvansker ...
 • Tilrettelegging ved synsnedsettelser og autismespekterforstyrrelser

  12.06.2023 | Kapittel

  ...lar seg erfare taktilt. Det blir derfor viktig å tilrettelegge godt for kombinasjonsvansken gjennom bruk av andre sanser enn synet. lesmer ...
 • Alder 0-12 månader

  23.10.2023 | Kapittel

  ...skjeling ubehag ved sterkt lys 4–6 månader følgjer ikkje rørsler med blikket manglar blikkontakt bruker auga lite løfte ikkje hovudet i mageleige vedvarande skjeling lita interesse for omgivnadene grip ...
 • I-M-ABLE – en alternativ tilnærming

  09.10.2023 | Kapittel

  ...individualisering, engasjement, motivasjon og mestring. Hovedfokuset i metoden er leseopplæring, men kan også brukes når eleven lærer å skrive.
 • Å skrive punktskrift

  21.06.2023 | Kapittel

  For å skrive punktskrift må du bruke et punkskrifttastatur. Du kan skrive på papir med manuelle og elektroniske punktskriftmaskiner, eller ved å koble til et punktskrifttastatur på digitale enheter.   
 • Organisering

  17.08.2023 | Kapittel

  ...på kryss og tvers inndeling i små grupper på et avgrenset område, for eksempel stasjonstrening å bruke samme rekkefølge og plassering av øvelser i stasjoner og hinderløyper ...
 • Tolketjenesten i NAV - hørselshemmede og døvblinde

  18.12.2023 | Kapittel

  ...ledsagerrolle. De gir informasjon om omgivelsene og beskriver situasjonen man befinner seg i. Ledsaging brukes ved forflytning fra ett sted til et annet innen tolkeoppdraget. Både personer som er tunghørte, døve ...