Til hovedinnhold
Viser 1221–1230 av 1682 treff.
 • Tolk i familien

  24.04.2023 | Kapittel

  ...er en sterk tekst om hvordan døve kan oppleve det å delta i sammenkomster der få eller ingen andre bruker tegnspråk. Teksten er fra læremiddelet Til ungdommen for livsmestring fra Statped, hvor «Senere» ...
 • Muskel- og bevegelsessansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...spesielle nerver gir melding til hjernen. Mye av det vi foretar oss i løpet av en dag kan vi gjøre uten å bruke synet, kroppen «vet» hvilke bevegelser som er nødvendige og hvordan ulike deler av kroppen står i ...
 • Tilrettelegging ved Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL)

  09.08.2023 | Kapittel

  ...punktskrift selv om eleven kan lese og skrive visuelt bruk av datatekniske hjelpemidler før behovet melder seg mobilitetsruter mens eleven fortsatt bruker synet til orientering alternativ og supplerende kommunikasjon ...
 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...for norske barn, spesielt for aldersgruppen fra omtrent 2 ½ til 4 års alder.     Sjekklisten skal brukes av personer som kjenner barnet godt, som for eksempel foreldre, pedagoger eller andre profesjoner ...
 • Min stammebok

  03.06.2021 | Bok/hefte

  ...personlig stammebok kan være en fin måte å samle informasjon om seg selv og stamming på. Den kan brukes i logopedisk oppfølging og til å vise frem i klassen og til venner og familie.   Hvorfor lage stammebok ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...fleste mennesker med autisme har behov for visuell støtte for å få oversikt over dagen sin. Det å bruke dagsplaner og skjemaer med visuelle symboler gir en grundig struktur for dagen og gjør dagene mer ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...skifte tema og fokus. Det at eleven eventuelt har fikserte interesser, gjerne kalt særinteresser, kan brukes som en styrke. Å trekke inn interessefelt i undervisningen vil ofte bidra positivt for både læring ...
 • Forslag til undervisningsopplegg

  06.05.2022 | Kapittel

  Dette opplegget kan brukes fra 1.klasse. Hva trenger du? Kodebrikker og brett til analog koding, for eksempel: hoppe, klappe, venstre, høyre, fremover, bakover. Brikkene man bruker avhenger av alder og ...
 • Å oppdage og utforske skriftspråket 1-5 trin

  31.05.2023 | Kapittel

  ...formelle lese- og skriveopplæring. I denne tidlige/emergent perioden: bygges språkferdigheter (som de har bruk for senere for å forstå og produsere skrevet tekst) begynner de å se sammenhengen mellom tale og skrift ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  ...spesialpedagogiske behov. Bruk av symboler eller fargekoder i malen for «den gode timen» skaper ytterligere oversikt og struktur. Skaper struktur når flere ressurser for læring skal brukes i timen.  Du kan samle ...