Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1241 - 1250 av 1552 treff.

 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  KS, Statped, Udir og Flekkefjord kommune. Prosjektet har tungt brukerfokus, og vil i tillegg til innsiktsarbeid å opprette brukerpaneler (tjenester, ungdom og foresatte). I samarbeid med digitaliseringsdirektoratet ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  Lesing og skriving er to grunnleggende ferdigheter i dagens samfunn. Bruk av teknologi gjør at de som har vansker med å kunne lese eller skrive i tradisjonell forstand, likevel kan tilegne seg eller formidle ...
 • Internett med skjermleser

  02.09.2019 | Kapittel

  ...overskrift ved å trykke h. Så kan du utforske innholdet under, enten ved å lese på leselisten, eller ved å bruke Pil ned og lese med talen. Kommer du til en lenke, vil skjermleseren melde fra om det. Leselisten ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  Her omtaler vi noen innstillinger i SuperNova som har med bruk av leselisten å gjøre. Du finner innstillingene under menyen Punkt i SuperNova kontrollpanel. Fysisk eller logisk modus SuperNova kan vise ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...høreteknisk utstyr hvor lenge det har vært i bruk barnets utbytte av det. Motivasjon avhengig av tilgang til talespråk Det er vesentlig å huske at ingen vil bruke et språk som ikke er funksjonelt for dem.
 • TegnRik

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...tegn der formen til tegnet bygger på en egenskap ved det tegnet refererer til. Velg en kategori og bruk tid på å bli kjent med tegnene for de ulike aktivitetene. Her er et forslag til hvordan det kan gjøres ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  ...doktorgradsarbeidet til Monica Knoph. Eit hjerneslag fører ofte til afasi, som er svikt i evna til å bruke og forstå ord. Meir enn 5000 vaksne blir årleg råka av afasi i Noreg. Afasi artar seg på ulike måtar ...
 • Programmering som inkluderende læringsaktivitet

  10.08.2021 | Kapittel

  ...pyramiden er det fire prinsipper du bør følge:   Kartlegg hva slags programmeringsverktøy eleven kan bruke Bruk motivasjon og interesse som en inngang til programmeringen  Knytt sosiale mål til programmeringen ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...risiko for språkvansker med bruk av screeningverktøyet SPRÅK4, så presenteres det emiririsk støtte for tilfredsstillende begrepsvaliditet knyttet til screeningverktøyet SPRÅK4 og bruk av latent klasse-analyse ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...og de andre er, synes du? Hvordan fungerer munnavlesning (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer tegnspråktolking (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer digital undervisning for deg når mange ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!