Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1301 - 1310 av 1552 treff.

 • Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...alene kan gi en diagnose, men sjekklistene PCI eller COCAF-4 er gode redskaper som vi anbefaler å bruke sammen med andre relevante kartleggingsverktøy. Vi understreker at all kartlegging bør vurderes innenfor ...
 • Afasi og samtale: gode råd om kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...språket, men den som har fått afasi, har ikke lenger like god tilgang til språket sitt. Og fordi vi bruker språket for å kommunisere med andre, vil afasi være en alvorlig funksjonshemming for den som rammes ...
 • CETI - spørreskjema for nærpersoner

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...på slutten av 80-tallet og ble da publisert som vedlegg til en artikkel (Lomas et al., 1989). CETI brukes fortsatt i mange land og finnes på flere språk. CETI ble oversatt til norsk i 2006, og fikk da navnet ...
 • I en annen verden

  27.01.2016 | DVD

  ...kroppsspråk, ironi eller metaforer. Dette fører ofte til misforståelser. Konsekvensene blir at de bruker mye energi på å forstå hverdagens sosiale situasjoner. Gjennom intervjuer med foreldre, fagfolk og ...
 • På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...kommunikasjon og språk, er en forutsetning for å kunne gjenkjenne taktil arbeidshukommelse. Kunnskap om å bruke kognitive strategier for å støtte arbeidshukommelsen er viktig for å forstå hva som fremmer utvikling ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...en brosjyre du kan skrive ut, den inneholder informasjon om utfordringer døve pasienter kan møte, bruk av tolk, tips til kommunikasjonsstrategier og hvordan dere kan legge til rette for et godt behandlingsforløp ...
 • Ole og Mia serien

  03.05.2016 | App

  ...som er laget med bakgrunn i Karlstadmodellen. Målgruppen for dette materiellet er barn og unge som bruker tegn til tale som alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). visuell demo I denne serien med ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  ...rytme, i studien identifisert som henholdsvis takt og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge ...
 • Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...fagpersoner i hjelpeapparatet, studenter, støttekontakter, naboer, venner og andre. Den kan dessuten brukes som en mal for fagfolk eller interesseorganisasjoner som selv ønsker å drive pårørendegrupper.
 • Syn og synsfunksjon

  08.06.2016 | Artikkel

  ...og registrere lys og bearbeide synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene. Vi bruker synet i mange aktiviteter. Med synet kan vi lese, skrive, bevege oss trygt, handle i butikker, gjenkjenne ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!