Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1451 - 1460 av 1552 treff.

 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  ...formidle dette videre. (”Dette vet jeg,men kommer ikke på det.”) Prøv å knytte det nye til kjente ting. Bruk av bilder gir god støtte. Det gir bedre resultat med gjenkjenning enn gjenkalling, det vil si at å ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...frigjort mer tid til å veilede alle. For barn og unge med behov for ekstra støtte vil omfanget av bruken være større, og behovet for tilpasning bør gjøres individuelt og i samarbeid med barn og hjem. Noen ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  ...kontakt og videre oppfølging NAV Hjelpemiddelsentral for utprøving av tekniske hjelpemidler Brukerorganisasjoner for å møte andre i samme situasjon Statped for rådgivning om å leve med gradvis synstap og ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...lek med seende. Åm fant ut at hun lyktes best hvis rollen hun tok var lavt vurdert.   Blinde barn bruker kanskje litt lengre tid når de skal svare på verbale innspill fordi det er med blikket vi gir hverandre ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...status og betydning for barnet. Å oppnå en funksjonell tospråklighet er målet, slik at barnet kan bruke begge språkene for å kommunisere, å søke ny kunnskap, å påvirke sin situasjon og å utvikle sin personlighet ...
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...skal være en inkluderende arena for alle. Intervjuene og filmklippene kan sees som de står, eller brukes som et utgangspunkt for videre samtaler omkring inkludering. Filmen er produsert av Sørlandet kompetansesenter ...
 • Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...eleven godt – elevens interesser, gjerne svake og sterke sider og hva slags språklig uttrykk eleven bruker.  Det er viktig at det skapes en trygg testsituasjon.  Kartlegginga gir en viktig del av grunnlaget ...
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  ...snakke ferdig – ikke avbryt eller fullfør ord eller setninger  Ha øyekontakt med eleven som snakker Bruk kroppsspråket til å signalisere at du har god tid  Legge til rette i undervisning og i vurderingssituasjoner  ...
 • Tiltak

  18.03.2022 | Kapittel

  ...bok forside Hvordan pedagogen kan tilrettelegge for barnet Skjerm barnet fra bråk, lyder og støy. Bruk filtknotter eller tennisballer under stoler og bord. Noen har nytte av ørepropper, headset med musikk ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...opplæringen som klargjør hva slags læringsmål som gjelder, og hva slags pedagogiske virkemiddel som skal brukes. Skolen må se til at skoledagen får et innhold som er preget av god pedagogisk praksis. Undervegs ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!