Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1481 - 1490 av 1552 treff.

 • Ensidig hørselstap

  31.08.2016 | Artikkel

  ...ensidig hørselstap vil variere med omgivelsenes evne til å tilrettelegge for dette. Reduksjon av støy og bruk av høyttaleranlegg i fellesaktiviteter gir alle barn et bedre kommunikasjonsmiljø.   Les mer om støy ...
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...læres. Det trenger ikke læres på nytt, selv om man lærer et nytt språk og etter hvert begynner å bruke dette språket i læring og kommunikasjon. Tospråklighet og flerspråklighet er mulig fordi mennesker ...
 • Språkkartlegging av samiske barn

  31.10.2017 | Artikkel

  ...høyde for det store språklige og kulturelle mangfoldet som en del av skole hverdagen. Det er viktig å bruke kartleggingsverktøy som er tilpasset og utarbeidet for den aktuelle elevgruppa. Det finnes flere forskjellige ...
 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  ...voksenlivet.  Tett samarbeid mellom skole og foreldre bidrar også til trygghet og forutsigbarhet. Bruk gjerne en beskjedbok mellom skole og hjem eller avlastningshjem.  Statpeds tjenester Statped gir tjenester ...
 • Kompetanseløftet og behov i kommunene

  19.03.2022 | Artikkel

  Høgskolen i Østfold, KS og Viken fylke om kompetanseløftet. – Vi har positive erfaringer med DEKOM og bruker arenaen bevisst for å styrke PPT inn mot skolene og arbeid med læringsmiljø. Ett tiltak kan være ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  ...hørselsteknikk. Det må gjøres avtale om når utstyr skal flyttes, og det må gis tilstrekkelig opplæring i bruk av utstyret. Vurder også om utstyret er det mest hensiktsmessige i nye omgivelser. De organisatoriske ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  ...tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet. Som barnehagelærer/lærer kan du bruke disse punktene for å tydeliggjøre informasjon for barnet/eleven. Dette kan være til hjelp i planlegging ...
 • Oppdage synsvansker

  21.03.2022 | Artikkel

  ...derfor barnet på dets ulike arenaer. Følg med på både fin- og grovmotoriske aktiviteter der synet brukes på flere avstander. Grovmotoriske aktiviteter du kan observere: Mestrer barnet grovmotoriske aktiviteter ...
 • Tidlig innsats ved synstap hos barn og unge med øyesykdom

  02.02.2017 | Artikkel

  ...kontakt og videre oppfølging NAV Hjelpemiddelsentral for utprøving av tekniske hjelpemidler Brukerorganisasjoner for å møte andre i samme situasjon Statped for rådgivning om å leve med gradvis synstap og ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...lek med seende. Åm fant ut at hun lyktes best hvis rollen hun tok var lavt vurdert.   Blinde barn bruker kanskje litt lengre tid når de skal svare på verbale innspill fordi det er med blikket vi gir hverandre ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!