Til hovedinnhold
Viser 1491–1500 av 1682 treff.
 • Strategier

  17.02.2022 | Kapittel

  ...strategier. Hvordan de løser dette i situasjoner med barn, vil nok være annerledes enn strategiene som brukes i forhold til voksne.
 • Lær å spise selv

  23.05.2017 | Kapittel

  ...være at barnet skal føre mat inn i munnen, holde i skjeen eller drikke av kopp. Hjelp barnet til å bruke alle sansene når det utforsker maten. La barnet ta på, lukte på og smake på. La barnet få prøve seg ...
 • Barn og søvnbehov

  22.05.2018 | Kapittel

  ...fleste babyer våkner om natten de første månedene for å få mat. Søvnproblemer hos spebarn, slik vi vil bruke uttrykket her, handler om hyppig nattevåk som vedvarer etter at barnet er blitt seks måneder. Mellom ...
 • Relasjonsbygging

  14.09.2020 | Kapittel

  ...dersom de slipper å se den andre personen inn i øynene og at dere har et annet felles fokus. Ved å bruke digitale spill kan læreren eller andre støttepersoner etablere en relasjon til eleven på barnets hjemmebane ...
 • Konsekvenser av sansetapene

  23.08.2023 | Kapittel

  ...mimikk og kroppsspråk gir viktig tilleggsinformasjon for personer med hørselstap, også for de som bruker høreapparat og cochleaimplantat (CI). Mange med kombinerte sansetap eller døvblindhet er også avhengig ...
 • Tilgang til informasjon og lærestoff

  23.08.2023 | Kapittel

  ...vanskeligere lyd- og støyforholdene er, jo mer må munnavlesning, avkoding av kroppsspråk og mye gjettearbeid brukes for å få med innholdet. Vanskelige lysforhold kan gjøre munnavlesning vanskelig, og non-verbal kommunikasjon ...
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...opplæring i og på tegnspråk (§ 2 – 6) vurdering av om eleven har rett til punktskriftopplæring og bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler (opplæringslovens §2.14) vurdering av om eleven har rett på mobilitetsopplæring ...
 • Elevens forutsetninger

  28.09.2023 | Kapittel

  ...elevens ferdigheter i bevegelse og lek.  Synet er en viktig sans for innhenting av informasjon. Det brukes blant annet til å skille gjenstander fra bakgrunnen, tolke avstander og planlegge kroppens stilling ...
 • Døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjon, forståelse av omverden og det å bevege seg fritt omkring som oftest utvikles gjennom å ta i bruk berørings- og bevegelsessansene i tillegg til eventuell syns- og hørselsrest. Ervervet døvblindhet ...
 • Filer i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...programmer på vanlig måte. Fremgangsmåte for å synkronisere OneDrive-appen må være installert før du bruker framgangsmåten nedenfor. Velg aktuelt team og kanal Velg fanen Filer Høyreklikk på en fil (Shift+F10) ...