Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1501 - 1510 av 1552 treff.

 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...verdifulle og tas i bruk. Ytre struktur For å kunne fungere sosialt og faglig, er mange barn og unge med ASF ofte  avhengige av at andre skaper struktur, oversikt og forutsigbarhet. De kan bruke mye energi for ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...pedagogisk forsvarlige grupper må styrkes. Skoler pålegges å involvere NAV-Hjelpemiddelsentral for å sikre bruk av tekniske hjelpemidler, og få akseptable forhold vedrørende lys, støy og etterklangstid. Statlig ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.  Husk ordene: I denne øvelsen skal du lytte til ord og huske rekkefølgen ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...resultater. Det vil også være naturlig å undersøke med foresatte hvilke strategier og rutiner de tar i bruk for at barnet skal mestre. Gå i dialog med foresatte om å kontakte PPT, og hvorfor Når barnet vurderes ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...med minst mulig voksenstyring.  Gjennom lekens gang må hun være en god modell ved å beskrive leken, bruke navn på barna som leker og henvise dialogen mellom dem. I leken må pedagogen ta en rolle som ikke ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Bør være oppmerksomme på barn med forsinket språkutvikling Språk er et verktøy som vi mennesker bruker for å forklare og forstå egne følelser, erfaringer og atferd.  Språk er også nært knyttet til barns ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rim og regler, benevnelser av kropp, gi og ta er verdifulle leker for små blinde barn. Vi er nær, bruker stemme og emosjoner, vi overdriver og skaper forventning hos barnet med kjente rim og regler som ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...hvordan arbeidsminne har vært definert og operasjonalisert i nyere forskning på multimedielæring som bruker teori om kognitiv belastning (CLT - Cognitive Load Theory) som viktigste teoretiske rammeverk. Denne ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...eksempler på alle typene, og eksemplene viser blant annet hvordan signaler gitt med blikket kan påvirke bruken av samkonstruksjoner. Hvorfor finnes ikke samkonstruksjoner i alle samtalene? Lind og Sønsterud diskuterer ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...både døve og tunghørte elever. Det er avgjørende at ny kunnskap, vokabular og setningsstrukturer brukes i meningsfulle aktiviteter. Når eleven har brukt den nye kunnskapen for å oppnå egne mål, eier eleven ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!