Til hovedinnhold
Viser 1521–1530 av 1682 treff.
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...erfarer at Amalie har profitert på å få delta i et språkmiljø hvor hun både hører og ser språk i aktivt bruk daglig. Dette utvikler hennes språkforståelse og hennes evne til å ta initiativ til samhandling og ...
 • #døv

  20.03.2017 | Nettressurs

  ...fortellingene egner seg for refleksjon og samtale om identitet, holdninger og uvitenhet. Historiene kan brukes i undervisning som utgangspunkt for samtale om holdninger, uvitenhet og fordommer selvironi språklige ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...på kroppen. Det er konkrete henvisninger til metoder og øvelser, likeså et kartleggingsavsnitt til bruk for alle involverte. ISBN 978-82-323-0129-4 Rita E. Hinsverk Jeremiassen Statped, 2016 ...
 • Språkløyper

  20.01.2017 | Nettressurs

  Språkløyper er en nettbasert læringsressurs om språk, lesing og skriving som kan brukes til kompetanseheving i barnehager og skoler.  Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 ...
 • Individuelle ønsker for oppfølging av stamming

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...verktøy for å kartlegge personens ønsker og mål med oppfølgingen. Det anbefales at skjemaet tas i bruk så tidlig som mulig i samarbeidet. Idé til skjemaet er fra Guitar & MgCauley: Treatment of Stuttering ...
 • Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsverktøy for interessekartlegging.  Kartleggingsverktøyet du finner her, er enkelt og kan brukes av familiemedlemmer og fagpersoner. Det kan hjelpe nærpersoner til å bygge opp en idébank med aktiviteter ...
 • Betydningen av litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  Barn lærer ord ved å høre ord, og gjennom å bruke ord. Gjennom å lese kan du gi alle barn tilgang på et rikt og variert språk. Forskning viser at lesing har klar innvirkning på senere lese- og skriveutvikling ...
 • Dysleksi og tilrettelegging ved eksamen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...individuelt og varierer med oppgavene som skal løses. Eksempler på tilrettelegging ved eksamen er: å bruke pc med stavekontroll, ordbokfunksjon og talesyntese utvidet tid muntlig eksamen i stedet for skriftlig ...
 • Hørselsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...skille de ulike opplysningene i oppgaven fra hverandre for å få bedre oversikt over sammenhengen. Aktiv bruk av konkreter, bilder og illustrasjoner som støtte i undervisningen hjelper eleven å utvikle indre ...
 • Sosialt samspill

  21.09.2023 | Kapittel

  ...uttrykk og det som måtte skje i leken som ser og svarer på den minste bevegelse hos barnet som kan bruke hele kroppen sin som ‘instrument’ som er sensitiv og dynamisk og kan følge barnets fokus som kan tilpasse ...