Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1521 - 1530 av 1552 treff.

 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: Hvorfor trenger jeg å lære dette? eller Hva skal jeg bruke dette til? Å la elever delta i planleggingen av skolearbeidet er også nødvendig for at de skal få ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...situasjoner ferdighetene skal benyttes i. De trenger tro på egen kompetanse og motivasjon til å ta den i bruk. Sosial kompetanse handler om en veksling mellom selvhevdelse og hensyn til andre. Det innebærer dermed ...
 • Tourettes syndrom og overganger

  03.11.2021 | Kapittel

  ...temaside om struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy, blant annet: Forberedelse med kart, bilde og video Planer og kalender Oppskrifter ...
 • Hva er CVI?

  24.09.2021 | Artikkel

  ...lettere igjen gjenstander når få ting blir presentert samtidig   Langsom visuell reaksjon ved at barnet bruker tid på å rette blikket mot noe og holde blikket på det  Mer oppmerksom mot enkelte deler av synsfeltet   ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  (ASF) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kan ha en nevrobiologisk årsak. Internasjonalt brukes begrepet Autism Spectrum Disorders (ASD). Autisme er kvalitative avvik når det gjelder gjensidig ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...er viktig at foreldrene opplever at de er inkludert og verdsatt. Noen foreldre til elever med TS bruker mye tid på forberedelse og tilrettelegging av lekser og skolehverdag, noe som ikke er så lett for ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  40 fotografier av vanlige aktiviteter. Pocket ColorCards for Adults: In Hospital 40 fotografier til bruk av pasienter på sykehus. ColorLibrary (www.colorcards.net) Hver eske inneholder 96 fargefotografier ...
 • Garderobe

  28.08.2014

  ...medfører at selve av- og påkledningen tar lang tid og er komplisert for dem å mestre. Dersom barnet bruker veldig lang tid i garderoben, må du vurdere om målet om selvstendighet er viktigere enn at barnet ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...rytme, i studien identifisert som henholdsvis takt og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...norsk for elever med tegnspråk. I lærerveiledningen finner du gode råd og tips om hvordan du kan bruke tekstene og oppgavene i ditt klasserom. I de aller fleste av oppgavene i dette oppgavesettet er det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!