Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: bruker brukar brytere
Du kan også søke etter: bruner twgnesprã£â¥k barn anne mari skagen

Viser 1571 - 1580 av 1584 treff.

 • Samlingsstund

  28.08.2014

  ...oppmerksomhetsfremmende, og på å være konkret og at visualiserende. For å unngå misforståelser er det lurt at du bruker korte setninger. Det vil være nyttig at du observerer barnegruppen fortløpende, spesielt med henblikk ...
 • Garderobe

  28.08.2014

  ...medfører at selve av- og påkledningen tar lang tid og er komplisert for dem å mestre. Dersom barnet bruker veldig lang tid i garderoben, må du vurdere om målet om selvstendighet er viktigere enn at barnet ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...rytme, i studien identifisert som henholdsvis takt og utakt, som svarer til deltakernes interesser og bruk av medierende redskaper. Et sentralt funn er at barn med cochleaimplantat er aktive deltakere i begge ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  Tilbud om vurderingsformer som bygger på elevens styrker Faste samtaler med en trygg voksen på skolen Bruk av andre mestringsarenaer som er tilpasset elevens interesser, styrker og mestringsområde Listen over ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  Tunmer, 1986) forklarer leseforståelse som et produkt av avkoding og lytteforståelse. Formelen kan brukes til å gi en rask oversikt over ulike typer lesevansker, og gir grunnleggende føringer for kartlegging ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  PALPA Kartleggingsmateriell er et omfattende testbatteri for kartlegging av afasi. Hensikten er å bruke deltester for å kartlegge ulike språkområder i dybden. PALPA er tilrettelagt norske forhold og prøvd ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...psykososiale forhold. Det er per nå ingen språklige kartleggingsverktøy på norsk som er beregnet på PPA. Vi bruker derfor de samme kartleggingsverktøyene som ved kartlegging av afasi som kommer av andre årsaker.
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  ...problematisk både i forskning og i praksis. Allerede i 2014 hadde sentrale språkforskere kritisert bruken av begrepet spesifikke språkvansker, fordi det kan gi en for snever forståelse av hva språkvansker ...
 • Det praktiske arbeidet med taktile tankekart

  17.03.2021 | Kapittel

  ...taktile symboler, tomme brikker, lim (limpistol/skolelim), ulikt materiell som kan tenkes komme i bruk, punktskriftmaskin og «tavletyggis» (heftmasse), skal være klart på bordet. Hovedtemaet står skrevet ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...viktige for inkluderende undervisning bygger på skoleforskning, men kan med noen tilpassinger også brukes for å utvikle en inkluderende pedagogikk i barnehager. Mitchell sine komponenter handler om hvordan ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!