Til hovedinnhold
Viser 221–230 av 1682 treff.
 • For foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap (God Start)

  31.08.2023 | Kapittel

  Statped. Dersom kommunen bekrefter at søknadsprosessen har startet, kan Statped sende invitasjon til bruker før vi har mottatt søknad. Forarbeid før søknad Barnet må ha fått påvist et hørselstap før PP-tjenesten ...
 • VR-utstyr

  06.11.2019 | Artikkel

  ...avanserte VR briller koblet til PC og har kontroller og sensorer, til helt enkle VR briller i papp som brukes sammen med mobilen. Brillene har ulike muligheter, men i mange tilfeller kan en billig pappbrille ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...barna bli veiledet og få redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en god måte. Praktisk bruk - fra utarbeidelse til øvelse og praksis Utfordringen i sosialt samspill er ofte de uskrevne reglene ...
 • TegnStart

  23.02.2016 | Nettressurs

  ...ment som selvstudium i tegnspråk for nybegynnere, men den egner seg også til bruk i organisert tegnspråkundervisning. Brukere av TegnStart-serien bør kunne lese norsk da oppgaveinstrukser og språkteoretiske ...
 • TinyTap

  15.08.2017 | App

  Tiny Tap er en pedagogisk verktøyapp du kan bruke for å lage interaktive spill, aktiviteter og øvingsoppgaver Tiny Tap er laget med tanke på at du som bruker blir produsent og den legger opp til deling ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...tilgjengelig taktilt. Det vil si at barnet/eleven innhenter informasjon gjennom å kjenne på symbolene eller bruke punktskrift. Flere vansker i kombinasjon Barn og elever med ASF kan ha små eller store synsvansker ...
 • Veien tilbake – Å få CI i voksen alder

  23.02.2016 | DVD

  ...et funksjonelt utbytte av hørselen er noe den enkelte CI-bruker møysommelig og systematisk må jobbe seg fram til gjennom lyttetrening. CI-brukere trenger noen som heier på sidelinja uten å stille for store ...
 • Toca Town

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Eleven skal bruke enkle tre til fire ords-setninger for å gjøre forespørsler og lede andres handlinger. Toca Town er en app fra Toca Boca. Dette er bare en i en serie med apper som ligner på hverandre ...
 • Spesialpedagogisk kartlegging

  31.08.2023 | Kapittel

  Kartlegging av brukere skal i utgangspunktet foretas av kommunen, i noen tilfeller av spesialisthelsetjenesten. Dersom kommunen mangler kompetanse, kan den søke Statped om bistand til å gjennomføre kartlegging ...
 • SHAPE CODING® systemet

  12.10.2023 | Artikkel

  ...piler og linjer, og kan brukes i spesialpedagogisk arbeid med personer som strever med grammatikk.   Personer med utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) kan streve med å bruke og forstå de grammatiske ...