Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 1682 treff.
 • Internsøk og personvern

  04.05.2018 | Kapittel

  Når du bruker internsøk på Statped.no, tar du i bruk internsøk-verktøyet EPiServer Find (episerver.com). Statped lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter på Statped.no.  Formålet med lagringen ...
 • Punktskrift

  23.10.2023 | Artikkel

  Punktskrift brukes av personer som er blinde eller som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuelt på en funksjonell måte. Det er et mål med punktskriftopplæringen at eleven skal utvikle lese- ...
 • Talesyntese

  02.10.2023 | Kapittel

  ...digitale enhter kan lese opp skrevet tekst. Barn og elever som har synsnedsettelser har stor nytte av å bruke talesyntese.     
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  20.10.2023 | Kapittel

  ...synsnedsettelse, vil ha bruk for å lære å lese og skrive ved bruk av forstørring, lyd og/eller punktskrift bruke tekniske hjelpemidler på andre måter enn seende ta seg fram på en selvstendig måte ved bruk av mobilitetsteknikker ...
 • – Vær tydelig når barnet har språkforstyrrelser

  10.11.2023 | Artikkel

  ...med DLD er vesentlig sterkere visuelt enn auditivt, så relevant visuell støtte bør brukes der det er mulig, som bruk av bilder, symboler, filmsnutter og skrift. Ikke formuler påstander som spørsmål  – ...
 • Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...elever med nedsatt hørsel har et hørselstap. Mange elever bruker høreapparater eller cochleaimplantat (CI) og har norsk tale som sitt språk. Noen bruker også norsk med tegnstøtte i tillegg for å visualisere ...
 • Hørselstap og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  ...mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning  disponering av lærer og assistentressurser eventuell bruk av tolk skole-hjem samarbeid kultur, kommunikasjon og samspillsregler i klassen/psykososialt miljø ...
 • Interaktive skjermer

  09.08.2016 | Nettressurs

  Bruk av interaktive skjermer kan skape engasjement og øke motivasjonen. De bidrar til multisensorisk støtte ved bruk av tekst, lyd og visuelt materiell som bilder, illustrasjoner og video. Hvilke gevinster ...
 • Tier-abakus

  26.08.2016 | Konkret materiell

  Tier-abakus (10,5 cm x 2,5 cm) Abakus med to kolonner til bruk i tallområdet opp til 19 (tier og enere). Statped ...
 • DIAS - Diagnostisk verktøy for taleapraksi

  29.04.2021 | Artikkel

  ...gjennomføring og skåring av testen. Til slutt presenteres kasusbeskrivelser og eksempler på hvordan DIAS kan brukes i klinisk praksis. Artikkel ble publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi i nr. 4 (2020) s.17-23 ...