Til hovedinnhold
Viser 491–500 av 1682 treff.
 • Snarvei Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

  16.09.2019 | Nettressurs

  ...og øvingsoppgaver til de mest grunnleggende ferdighetene du bør kunne for å lære en synshemmet å bruke en smarttelefon eller et nettbrett. Ressursen er ment for personale i grunnopplæringen, voksenopplæringen ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...barn følger sitt eget tempo, så det kan være store individuelle forskjeller på hvor lang tid barnet bruker i ulike stadier av språkutviklingen. Dette gjelder alle barn.  Barn med nedsatt hørsel Barn med lettere ...
 • Synstap hos voksne

  22.09.2023 | Artikkel

  ...nødvendig å lære synskompenserende ferdigheter knyttet til lesing og skriving orientering og forflytning bruk av tekniske hjelpemidler gjennomføring av dagligdagse aktiviteter Tidlig veiledning og oppfølging ...
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...andre sanser. Bruk tid – Et barn som skal lære punktskrift senere, skal ikke lære et eget skriftspråk, men stimuleres til å bruke en alternativ skriftform. Barnet blir stimulert gjennom å bruke hender og fingre ...
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

   naboer og andre, skal få mulighet til å forstå disse forutsetningene, og gjennom denne forståelsen bruke både evnen og viljen til å hjelpe." (Utdrag fra artikkelen) Roar Dalin Statped, 2009 ...
 • Eating together is an act of love: Mealtimes and inclusion

  03.05.2016 | Artikkel

  ...omsorg og mulighet til å delta i en felles aktivitet. Måltidet gir anledning til alt dette. Ved å bruke ordet samspising ønsker Ena Caterina Heimdahl å lede oppmerksomhet mot at et godt måltid er å inngå ...
 • Videomodellæring og sosiale kommunikasjonsferdigheter

  07.04.2016 | Artikkel

  Metoden tar utgangspunkt i den visuelle styrken de fleste barn med ASF har. Videomodellæring kan brukes til: å lære ny atferd som ikke eksisterer i barnets atferdsrepertoar, men som er innenfor rekkevidde ...
 • Pronomen

  08.06.2016 | Artikkel

  ...eller tegn dyret Lim inn et bilde av elevens favorittrett (Søk med Google) eller tegn maten Husk å bruke talemaskinen aktivt underveis.  
 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  01.02.2019 | Artikkel

  ...debatten om språkkartlegging av barnehagebarn er i stor grad preget av ytterpunkter, og argumentene som brukes for eller mot kartlegging, har ofte grunnlag i ideologiske motsetninger. Det er uheldig for både ...
 • The development of an educational checklist for individuals with CHARGE syndrome

  08.08.2019 | Artikkel

  ...rådgivere/lærere og foreslåtte metoder og strategier for tilrettelegging, i en sjekkliste. Sjekklisten kan brukes som utgangspunkt for kurs og veiledning. Her finner du sjekklisten (pdf). Lillian J. Slavin ...