Til hovedinnhold
Viser 511–520 av 1678 treff.
 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  01.02.2019 | Artikkel

  ...debatten om språkkartlegging av barnehagebarn er i stor grad preget av ytterpunkter, og argumentene som brukes for eller mot kartlegging, har ofte grunnlag i ideologiske motsetninger. Det er uheldig for både ...
 • Pararbeid

  21.08.2023 | Kapittel

  ...behovet for en voksen ledsager mindre.   I videoen "Pararbeid" vises eksempler på ulike aktiviteter ved bruk av teppebiter.  pararbeid bryting   ...
 • Programmer for å lære touch-metoden

  18.10.2023 | Kapittel

  ...tilbakemelding med tale, og fungerer godt sammen med et skjermleserprogram eller forstørringsprogram. Bruk av slike programmer kan gi variasjon i opplæringen og virke motiverende. Tastaturbo er utviklet for ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  ...legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte av visuell tilrettelegging ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  22.08.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjon snakke en om gangen visualisere innholdet i det du sier ved bruk av mimikk, tydelig kroppsspråk, dramatisering og naturlige tegn bruke nøytrale/ensfargete klær for at barnet ikke skal distraheres av ...
 • Den ikke-manuelle komponenten: Øyebryn

  30.01.2023 | Kapittel

  Øyebryn brukes blant annet til å uttrykke at man stiller et spørsmål. Ved ja/nei-spørsmål løfter man øyebrynene, men dersom svaret er ukjent senker man øyebrynene. Den ikke-manuelle komponenten: Øyebryn ...
 • Lett tilgjengelig ASK-opplæring

  06.12.2019 | Artikkel

  – Å lære ASK via Statpeds e-læring og opplæringspakker om ASK er et godt tiltak. Dette kan vi bruke i veiledning og undervisning, i drøfting og diskusjon, sier Jon Eirik Næsheim, PPT-rådgiver i PP-tjenesten ...
 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  Utdanningsdirektoratet, for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne legge bedre til rette for opplæring i å bruke de kommunikasjonsformene barn og elever har behov for, slik det rettighetsfestes i: FNs konvensjon ...
 • Sosiale script

  14.06.2017 | Artikkel

  ...ikke stemmer, kan dette bli både vanskelig og ubehagelig for den det gjelder. Sosiale historier kan brukes for å endre og utvide sosiale script. Eksempel: Vikartime - Script med få elementer Janne er vikaren ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...gjennom synet, enn hørselen. Digitale tekster er ikke begrenset til bokstaver og ord, men en kan ta i bruk et vidt spekter av virkemidler beregnet for øyet eller øret eller begge deler samtidig som, for eksempel ...