Til hovedinnhold
Viser 1351–1360 av 3241 treff.
 • Språkforstyrrelser hos flerspråklige

  08.08.2023 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) karakteriseres av vedvarende vansker med tilegnelse og bruk av språk. DLD identifiseres ved at barnet viser språklige ferdigheter som er vesentlig under det som ...
 • Linjebøker/rutebøker à 25 ark

  26.08.2016 | Konkret materiell

  For svaksynte elever som har problemer med å se linje- eller rutemarkeringen i vanlige skrivebøker. Leveres i pakker på 5 stk. Husk å spesifiser type, se prøvehefte. Spesialtilpassede skrivebøker kan lages ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  Utfordringer med kommunikasjon er et kjennetegn som er inkludert i de fleste definisjoner av hva autisme er. For å sikre at barn med autisme skal få mulighet til å si det de mener, kommunisere og ikke ...
 • Sosiale historier og oppskrifter som film

  09.01.2017 | Artikkel

  ...og oppskriftene bør utarbeides sammen med eleven eller elevene som skal bruke historiene for å øve seg på sosiale situasjoner. innholdet kan da tilpasses til elevenes behov og medvirkningen vil bidra til ...
 • Tilrettelegging ved spesifikke tilstander og diagnoser

  13.06.2023 | Kapittel

  ...eller struktur og forutsigbarhet. I tillegg kan det være nødvendig med andre former for tilrettelegging.   Dette kan for eksempel gjelde ved hjernerelaterte synsvansker (CVI) nedsatt syn og autismeforstyrrelser ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  ...barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker strever med å skille ut de enkelte språklydene i ord.
 • Tiltak

  18.03.2022 | Kapittel

  I hovedsak må pedagoger tilpasse omgivelsene og opplæringen for barnet, og ikke planlegge tilvenning av noe som er vanskelig. Snakk med barnet og med nærpersoner, og skaff informasjon om hvordan sansene ...
 • Tilpasset opplæring og stort læringspotensial

  17.01.2019 | Bok/hefte

  Dette heftet handler om elever med stort læringspotensial. Hvordan kan man tilpasse opplæringen for disse elevene? Lærere bør ta utgangspunkt i elevenes ståsted og kjenne deres faglige sterke sider for ...
 • Numicon intensivopplæring

  01.03.2018 | Veileder

  ...intensivopplegget i matematikk er knyttet til bruk av Numicon, og gir deg forslag til læringsmål, aktiviteter og spørsmål til elevene. Dette er et intensivopplegg utviklet for elever som presterer lavt ...
 • Den klønete apen

  08.06.2016 | Artikkel

  ...modellerere vokabularet i rutinesituasjoner før innføringen av bok eller aktivitet. Oppmuntre eleven til å bruke ordene "på" og "av" når du lytter til musikk. Oppmuntre eleven til å bruke ordene "på" og ...