Søk | www.statped.no

Viser 741 - 750 av 1049 treff.

 • Hvem har bruk for universell utforming?

  01.10.2020 | Artikkel

  Sterkt hørselshemmede og døve kan trenge tegnspråktolk eller skrivetolk. Mange i befolkningen har lese- og skrivevansker. Enkle tiltak kan gjøre det lettere å forstå innholdet i rapporter, sakspapirer, ...
 • DAISY-lydbøker

  07.06.2016 | Artikkel

  ...k (NLB) produserer DAISY-lydbøker. Bøkene er laget for dem som av ulike grunner har vansker med å lese. Lån skolebøker fra Statped Skole, opplæringsansvarlig, PP-tjenesten og lærebedrift kan bestille lydbøker ...
 • Forstørrende tv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...også fått trådløse nær- og avstandskamera som kan festes i vegg eller tak. Lese opp tale Enkelte forstørrende tv-er kan lese opp tekst med kunstig tale. Teksten blir da først skannet og deretter starter ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...store bokstaver  Skriving gjenkjenne bokstaver og skrive ord med bruk av tastatur Lesing lese ordene en selv skriver lese ordene som presenteres samtidig med tegnet Utvikling av et tegnforråd, og et ordforråd ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...alderen er det som har mest å si for senere skoleprestasjoner, og da foran faktorer som tidlige leseferdigheter og oppmerksomhet (Duncan mfl. 2007:1437). Både i barnehage og skole anbefaler vi mindre grupper ...
 • Lingdys

  12.04.2016 | App

  ...tekst fordi Lingdys kan lese opp teksten som er skrevet. Linglyder som følger med programmet gir auditiv støtte på bokstav- og ordnivå. Hver gang en bokstavtast trykkes ned leses bokstavlyden. Du får lest ...
 • iMovie – videoredigering på iOS

  06.06.2016 | App

  ...motiverende for mange. I iMovie kan du klippe i filmopptaket, legge inn bilder, tekst og andre effekter og lese inn lyd. Dette gjør at du kan tilpasse innholdet og få et ferdig produkt som ser bra ut. Visualisering ...
 • Orientering

  10.10.2013

  Når en erfaren synshemmet skal lære en rute, vil han kanskje starte med å skaffe seg oversikt ved å lese et kart over det aktuelle området. Et lite barn, eller en person med kognitive vansker, vil antagelig ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  ...materiell i tre deler, som tar for seg henholdsvis auditiv prosessering, setningsprossesering og leseforståelse. Denne delen av materiellet inneholder oppgaver som tar sikte på å bedre den auditive prosesseringen ...
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  Jobpics. Muligheter i det lokale arbeidsmarkedet er  også en faktor som må tas med i betraktningen. Les mer om Jobpics på karriereverktøy.no  Tilrettelegging som var nødvendig i skolen kan også være nødvendig ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!