Søk | www.statped.no

Viser 971 - 980 av 1037 treff.

 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Folkehelseinstituttet (FHI) og Statped har fått publisert i Journal of Speech Language and Hearing Research.  Les artikkelen her: Associations Between Language Difficulties, Peer Victimization, and Bully Perpetration ...
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  Her vises til forskning som dokumenterer at elever som har gode tegnspråkferdigheter også har bedre lese- og skriveferdigheter. Å styrke elevenes fonologiske bevissthet synes også å ha særlig stor betydning ...
 • Lover og rettigheter i barnehage og skole

  02.09.2022 | Artikkel

  ...trenger grunnskoleopplæring. Samiskspråklige Informasjon samiske barn og elevers rettigheter kan du lese om på våre nettsider   ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  ...skal vurdere om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp gjennom å gjøre en sakkyndig vurdering. Les mer om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen på Utdanningsdirektoratets nettsider.  Det er ikke diagnosen ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  ...stavelsen skal sies med samme styrke som den første. Prøv disse ordene; Kake, pose, pute, rose, løpe, lese, bile, tute, fare, sove, love, mase, nese, bare, gane, tøve, våge, dale. Her er en-stavelsesord satt ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...vansker kan være tilstede hos mennesker med TS. Under nevnes flere sårbarhetsfaktorer som knyttes til TS Les mer om ADHD/ nevroutviklingsforstyrrelser og sensoriske vansker Sensoriske vansker Sensoriske vansker ...
 • TinyTap

  15.08.2017 | App

  ...barnehage. Den gir mulighet for visuell og auditiv støtte, noe som er nyttig for de som har språkvansker, lese- og skrivevansker og sammensatte lærevansker. Du kan lage lydbrett og sekvensserier med bilder og spille ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  ...synet brukes på ulike avstander. Større barn kan du observere både hjemme, på skolen og i fritiden. Les mer om hvilke barn som bør undersøkes av øyelege. Følgende kjennetegn bør føre til en grundigere medisinsk ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...innvandrerbakgrunn må få opplæring i muntlige/skriftlige språk, deriblant norsk og foreldrenes morsmål. Les om tegnspråkopplæring for eleven er med et annet morsmål enn norsk eller samisk Andre hørselshemmede ...
 • Bee-bot

  24.05.2019 | Konkret materiell

  Begrepskort kan også bestilles fra produsenten. Se film om koding for elever med særskilte behov. Les Temaside om programmering for elever med nedsatt syn.   Programmeringen utføres ved å trykke på retningstaster ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!