Til hovedinnhold
Viser 881–890 av 1092 treff.
 • Doabaoahppan - Bagadus strukturerejuvvon doabaoahppama birra mánáide ja ohppiide

  18.08.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...čilgejuvvo movt sáhttá systemáhtalaččat bargat doabaoahppamin, sihke mánáidgárddis ja skuvllas.   Les omtale av Begrepslæring på norsk. Lågå Buojkuldakoahppama birra julevsábmáj. Lohkh Daajehtselïeremen ...
 • Alternativ blyant – skriveredskaper/kompensatoriske

  31.05.2023 | Kapittel

  Punktskrift eller braille er nyttig å lære seg for personer som ikke ser. Skriving er en viktig del av lese- og skriveopplæringen for alle. Alternative blyanter bør derfor tilbys personer hele veien fra den ...
 • Tegnspråkgrammatikk

  06.03.2023 | Kapittel

  ...bruker også noen begreper fra eldre litteratur. For en utfyllende beskrivelse av språket anbefaler vi å lese disse bøkene. Anbefalt litteratur       ...
 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...i tilgjengelig forskning, på grunn av begrenset utvalgsstørrelse og manglende generaliserbarhet.  Les om forskning på VR og sosiale ferdigheter på forskersonen.no Sensoriske vansker og svimmelhet Forskning ...
 • I videregående opplæring

  19.03.2022 | Kapittel

  ...individuelle behov. Noen elever vil følge ordinær opplæring mens andre trenger et særskilt utdanningsløp. Les om tilpasset opplæring på Utdanningsdirektoratets nettsider    For å få innsikt i hvordan eleven selv ...
 • Digitale tankekart

  14.02.2022 | App

  ...matematiske begreper Strukturere og presentere nytt fagstoff i omvendt undervisning Lenker til appomtaler Les mer tekstboks ...
 • SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...i forhold til internasjonal standard. Innhold i testesken: En bildebok, to samtalebilder og tre leselister som talegrunnlag Tre ulike arbeidsark til notater i testsituasjonen og en testblankett til analyse ...
 • RI-5 (Risiko Indeks 5)

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...og tolkes av fagpersoner som har spesialisert seg på barns språkutvikling og på ulike former for lese- og skrivevansker. Skjemaet skal besvares av både foresatte og den av barnehagelærerne som kjenner ...
 • Lydhør – hør lydbøker på mobil og nettbrett

  11.08.2017 | App

  ...lydbøker for å motivere til lesing og styrke språkutviklingen, spesielt for elever som trenger lesestøtte. I Lydhør kan du: justere hastigheten på opplesningen gjenta siste setning sette inn bokmerker ...
 • Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kommunikasjon (som for eksempel gester). I tillegg kan afasirammede ha problemer med å skrive og/eller lese på vanlig måte, til tross for at intelligens er den samme som før. Semantisk kunnskap. Testen undersøker ...