Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 981 - 990 av 1065 treff.

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...starter alltid på skolen med en kort introduksjon til stoffet og en aktivering av elevens forkunnskaper. Les mer om hvordan her. Når du gjennomgår aktuelle begreper er det viktig at du tegnsetter begrepene ved ...
 • Spesielle ord

  03.05.2016 | App

  •Gjennom å justere fremvisningshastigheten kan den tilpasses barn som trenger litt lengre tid til å lese og gjenkjenne ord/bilde Hovedhensikten med appen er å lære og gjenkjenne ordbilder. Appen gir støtte ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  Synshemmede elever som mestrer lesing godt opplever at de er bedre inkludert i klassen enn svake lesere. Ifølge synshemmede elever ligger nøkkelen til vellykket inkludering i de menneskelige egenskapene ...
 • Vise og bruke

  07.12.2021 | Kapittel

  Arbeidsoppgåve 2: Vise og bruke No skal vi sjå ein situasjon der Martin og Marita les bok. Martin likar godt å lese bøker. Boka handlar om dyr, og det er ei repeterande handling som går føre seg. Marita ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...uviktig informasjon å utvikle et større ordforråd, noe som bidrar til bedre muligheter for å lære å lese og skrive å lære seg fremmedspråk Norsk talespråk Barn med lette og ensidige hørselstap, som ikke ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  ...språkvanskene per i dag uklar. Det gjelder for eksempel om du har ADHD, motoriske vansker, lese-skrivevansker, talevansker, atferdsvansker, emosjonelle vansker eller auditive prosesseringsvansker. Lav ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  ...stavelsen skal sies med samme styrke som den første. Prøv disse ordene; Kake, pose, pute, rose, løpe, lese, bile, tute, fare, sove, love, mase, nese, bare, gane, tøve, våge, dale. Her er en-stavelsesord satt ...
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...språkene se sammenhenger og utnytte sine førstespråklige ferdigheter og kunnskaper Å snakke, lytte, lese og skrive på både første- og andrespråket hjelper til med å utvikle hele det kognitive systemet, fordi ...
 • Synsfelt

  04.12.2012

  ...grader (radius) eller mindre, blir man i følge Verdens helseorganisasjon definert som synshemmet. Les mer om Verdens helseorganisasjons kategoriseringer. Hvordan måles synsfeltet? Synsfeltet er en av delfunksjonene ...
 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...kortspelet. Masse god trening! Meir enn ved Memory. Tips Viss ein brukar 4kort til born som ikkje kan lese, kan ein kopiere Ege: Fonologiske plakater i 4 eks. Det er nok med 9 forskjellige seriar i eit spel ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!