Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 1072 treff.
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...og gir økt bevissthet om språkets form. Språklig bevissthet er en viktig forutsetning for å mestre lese- og skriveinnlæringen. Kunnskaper og språkferdigheter som er lært gjennom andre språk, vil også kunne ...
 • Språkkartlegging av samiske barn

  31.10.2017 | Artikkel

  ...norsk gir mistanke om fonologiske vansker ulike ortografier eller skrivemåter kan gi inntrykk av lese- og skrivevansker forskjellig grammatikk i samisk og norsk, for eksempel setningsoppbygging, gir mistanke ...
 • Nedlasting og bruk av apper og programvare

  29.04.2020 | Kapittel

  ...gjøre selvstendige risikovurderinger og inngå  databehandleravtale for aktuelle apper og programvare Les mer om plikt til å vurdere og ivareta personvern i Datatilsynets veileder (datatilsynet.no).  
 • Synsvansker

  05.06.2020 | Kapittel

  ...utvikling og læring kreves at man kartlegger personens vansker og behov for individuell tilrettelegging. Les mer om autisme og synsvansker på våre nettsider ...
 • Inkluderende opplæringsmiljø

  06.06.2023 | Kapittel

  ...et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.» Du kan også lese mer på våre nettsider om emnet inkludering. Her kan du se opptak fra en forelesning om prinsipp for ...
 • Solid læremiddelløft til barn med særskilde behov

  21.09.2023 | Artikkel

  ...i kommunane. Då er det heilt avgjerande med miljø som kan utvikle desse læremidla, forklarar ho. (Les meir i magasinsaka Når læremiddel blir avgjerande | statped.no). Skal utnytte ressursane godt Kari ...
 • En litt annerledes skole

  27.04.2022 | Artikkel

  ...individuelle læringsprogram utarbeidet gjennom diagnostiserende undervisning i fler- og tverrfaglige team. Les mer om Diamanten skole.
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  ...evne til å anslå hvilket nivå barnet var på, og dette er trolig hjelpsomt for barns utvikling.    Les om Nina Jakhelln Laugens doktorgradsprosjekt. Nina Jakhelln Laugen Journal of Deaf Studies and ...
 • Struktur og forutsigbarhet med Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...pedagogisk verktøy for å skape trygghet og oversikt på mange ulike måter. På de neste sidene kan du lese mer om dette og se konkrete eksempler på hvordan du kan lage:  ulike typer planer bruke kart, bilde ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med språkforstyrrelser

  30.06.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelsen ikke gjør programmeringen vanskeligere. Les mer om vanlige begreper i programmering Video som visuell støtte Video er et viktig supplement til å lese introduksjonstekst. De fleste programutviklerne ...