Til hovedinnhold
Viser 751–760 av 1073 treff.
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Folkehelseinstituttet (FHI) og Statped har fått publisert i Journal of Speech Language and Hearing Research.  Les artikkelen her: Associations Between Language Difficulties, Peer Victimization, and Bully Perpetration ...
 • OCR - Apper til å skanne med

  05.10.2021 | Kapittel

  ...opp:  Det finnes også apper som lar deg tilpasse teksten slik at den blir enklere å se, og som kan lese opp teksten. Voice Dream Reader er en slik app. Dersom du skanner tekst med Voice Dream Skanner, så ...
 • Lærevansker etter slag eller støt mot hodet

  19.10.2016 | Artikkel

  ...kan de understøtte den unges utvikling i og på tvers av ulike kontekster, i skole, hjem og fritid. Les mer slag eller støt mot hodet Eli Marie Killi Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus ...
 • Book Creator og alternativ og supplerende kommunikasjon

  24.10.2019 | Kapittel

   Her er et eksempel på en bok som handler om en gutt og hvem han er.  Gå til bookcreator.com for å lese boka "Boka om meg". Tilbake til hovedsiden om Book Creator.​   ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...det vil være spesielt interessant å undersøke om tilnærmingen kan nyttiggjøres av flere logopeder. Les mer ...
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  23.08.2023 | Kapittel

  ...avgir så mye støy polstre bunnen av lekekasser eller benytt lekekasser av materiale som demper støy Les mer om hørselshjelpemidler.
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...plan for hvordan kompetansen fra barnehagen skal overføres til skolen, og hvordan dette skal ordnes. Les mer om kombinerte sansetap og døvblindhet ...
 • RI-5 åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  01.02.2023

  ...dysleksijem evtiedidh skuvleaalhteren. Loga RI-5 birra davvisámegillii. Lågå RI-5 birra julevsábmáj. Les omtale av RI- 5 på norsk. Ri-5 (Risiko Indeks 5) lea goerehtallemedïrrege mij åtnasåvva goh njieptjeste ...
 • Taalle-aalkove åarjelsaemiengïele/sørsamisk

  07.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...voestes skuvlejaepine. Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii. Lågå Tállaálgadibme birra julevsábmáj. Les omtale av Tallstart på norsk. Taalle-aalkove lea digitale goerehtimmie gaskeviermesne. Destie maahta ...
 • RI-5 davvisámegillii/nordsamisk

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...riskka nu árrat go vejolaš. Lågå RI-5 birra julevsábmáj. Lohkh RI-5 bïjre åarjelsaemien gïelesne. Les omtale av RI-5 på norsk. RI-5 čájeha viđajahkásaččaid riskka ovddidit dysleksiija skuvlaagis. RI-5 ...