Til hovedinnhold
Viser 91–100 av 364 treff.
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...medisinsk samanheng blir omgrepet blindskap brukt om spennet mellom total blindskap og ein liten synsrest. Ein person blir sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast ...
 • Veileder taktile tankekart

  17.03.2021 | Artikkel

  ...ved at ervervede ferdigheter i lesing kan tilpasses og utvikles videre til noe som oppleves som meningsfullt å lese for eleven selv. Vi vil takke alle elever og lærere som deltok i et prosjekt hvor taktile ...
 • Morsmålsaktiviserende læring

  28.01.2022 | Kapittel

  ...mange muligheter for å bruke de ulike språkene til å aktivisere egne kunnskaper, gjøre ny kunnskap meningsfull og styrke bruk og læring av et nytt opplæringsspråk. Her presenteres en teori og pedagogiske muligheter ...
 • – Blir godt fulgt opp

  07.03.2023 | Artikkel

  ...jobbe med er kurs og lønn. Hun uttrykker at hun trives veldig godt i Statped og opplever å ha en meningsfull jobb. – Kollegaene er hjelpsomme i alle avdelingene jeg er i kontakt med. Jeg har også en god leder ...
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  ...og å se at våre tjenester fører til en bedre skolehverdag for elever med store utfordringer, gir mening, sier rådgiveren som jobber fra Statpeds kontor i Oslo.
 • Visning for forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...hele skjermbildet. Den delen av skjermbildet som er i fokus (som er forstørret) vises som før, mens resten av skjermbildet er nedtonet. Visningen lukkes av seg selv etter noen sekunder. SKJERMOPPTAK 15 A ...
 • Sansetap

  11.05.2023 | Kapittel

  ...nedsatt kan dette redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans. Mange har både en synsrest og en hørselsrest som kan utnyttes gjennom bruk av hjelpemidler og god tilrettelegging av miljøet, både teknisk ...
 • Inkludering og sosial deltakelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...deltakelse er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet, tilhørighet og for å kunne oppleve meningsfulle aktiviteter og dager. Barnehager og skoler må blant annet må ta stilling til spørsmål om hvordan ...
 • Lærevansker etter slag eller støt mot hodet

  19.10.2016 | Artikkel

  Hvis en elev med ervervet hjerneskade skal oppleve mening og sammenheng i læringsforløpet, forutsetter det en fellesskapende praksis bygget på et elev-, foreldre- og lærerperspektiv. Doktorgradsavhandling ...
 • Brosjyre om leppe- kjeve- ganespalt

  25.08.2021 | Bok/hefte

  (LKG), er dette kanskje noe foreldrene er helt uforberedt på. Mange har ikke hørt om LKG, og de færreste har sett et barn med spalte.(Utdrag fra brosjyren) I denne borsjyren kan du lese om: å få et barn ...