Søk | www.statped.no

Viser 101 - 110 av 299 treff.

 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...forståelsesvansker. (Rosenbek et al. 1989): Sein igangsettingstid: Pas. forstår ikke de første ordene, men forstår resten. Lydoppbygging: Pas. forstår de første ordene men forstår ikke når budskapet blir lengre og mer komplekst ...
 • Sentrale tanker om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...er et velkjent munnhell i vår kultur som hverken kan bevises eller motbevises. Det er likevel liten tvil om at mange opplever at det å bli lyttet til, bli tatt alvorlig og få mulighet til å dvele ved for ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  ...feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med musen eller trykk Win2) inneholde endringsforslag. Er eleven i tvil om et ord er feilstavet, kan han sette markøren i ordet og bruke hurtigmenyen til å undersøke det ...
 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...barn som går det siste året i barnehagen. Screening 20 spørsmål gir dermed et godt grunnlagfor å spore opp barn som trenger ytterligere språkutredning. Screening med 20 spørsmål gir barnehage og skole ...
 • Sånn er livet - 7 år etter

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...mennesker som har struktur og retning på livet sitt, og som kan bidra til å lede henne inn på rett spor. Prosjektet har fått støtte av Extrastiftelsen Helse og rehabilitering gjennom Rådet for psykisk helse ...
 • E-læring - Fra ord til orden

  28.01.2022 | Tema

  ...læring, og ikke minst muligheter for å utvikle språkferdigheter med et konkret og gjenkjennbart meningsinnhold. Her vil erfaringer fra gaming, eller dataspill bli brukt som eksempel, men andre erfaringer ...
 • Numicon i barnehagen

  04.05.2022 | Konkret materiell

  ...eksperimentering og matematiske samtaler med barn. Gjennom handlinger og samtaler skaper barn og voksne mening sammen, og utvikler forståelse på nye områder. Dette er det som menes med Numicontilnærmingen. Settet ...
 • Jeg vil delta i samfunnet som alle andre!

  25.11.2021 | Video

  ...viktig å delta i politisk arbeid, og å forberede grunnen for en utdanning som kan kvalifisere for meningsfullt arbeid. Han bruker øyestyrt datamaskin for å kommunisere, og har gjort seg erfaringer gjennom ...
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  ...muligheter til å leke, lytte og lære. Barn lærer språk best når de er aktive deltakere i avslappet, meningsfull samhandling med støttende foreldre og omsorgspersoner. Hos barn med hørselstap skjer ikke talespråkutviklingen ...
 • Tiltak for blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...representerer. En bil som kjører på gulvet, inn og ut av garasjen eller til bestemor. Vi må skape mening og fiksjon i leken.  Når barnet viser at det forstår bilen som symbol, kan vi se at hun har en intensjon ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!