Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 364 treff.
 • Bruke alle sanser

  07.09.2022 | Kapittel

  For å bli kjent med verden og fylle hjernen med inntrykk som gir mening, må sanser som hørsel, berøring, lukt, smak og eventuelt syn tas i bruk. Hørsel er den fjernsansen som er tilgjengelig for et barn ...
 • – Våg å prøve deg fram

  10.11.2023 | Artikkel

  ...småbarnsalder eksponert for symboler gjennom synssansen. De får en gryende forståelse av at symboler gir mening. De skjønner tidlig at skrift og bilder er en måte å motta og formidle informasjon på. Barn som ikke ...
 • 10 tips som gjør tekstene dine lettere å forstå

  01.10.2020 | Artikkel

  ...få viktige.  Ofte putter vi for mye mening i en setning for å få den til å virke mer sprudlende. Men hold det enkelt. Det er alltid ord som kan strykes uten at meningen forandres. Skriv så enkelt du kan ...
 • Hvorfor kartlegge?

  21.08.2017 | Kapittel

  Personer med multifunksjonshemning har ikke den samme valgfriheten og muligheten til å tilegne seg et menings- og gledesfylt livsinnhold av egen kraft og vilje. Deres store og multiple funksjonsnedsettelser ...
 • Gråtende hender

  26.10.2021 | Nettressurs

  ...ønsker å gjennomføre og vurdere de ulike oppgavene. Enkelte oppgaver må gjennomføres i samarbeid med resten av klassen, men mye kan løses individuelt. Her kan elevene benytte seg av de digitale verktøy som ...
 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...muleg, men det er berre flaks som avgjer kven vinnaren blir. Start Del ut 4 kort til kvar og legg resten av korta i ein stabel med baksida opp. Korta til spelarane ligg opne på bordet. Viss ein har nokon ...
 • Funksjonelle leseferdigheter

  09.10.2023 | Kapittel

  ...starter fra venstre og leser mot høyre. Ved midten av linja skiller hendene lag. Høyre hånd leser resten av linja, mens venstre hånd samtidig går tilbake på lest linje og finner ny linje i venstre marg ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske behov. Disse vil kunne være ekstra sårbare med tanke på at det som foregår er forståelig, meningsfullt og trygt. For å skape trygghet vil det å bygge på barnets egne erfaringer, kommunikasjonsmåter ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tospråklige elever ha gode generelle kunnskaper om verden som de utnytter når de tenker og skal finne mening i det de leser.  Begrepsinnlæring må foregå hele tiden, man kan ikke vente til det hørselshemmede ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ordet er brukt som et adjektiv. Til sammen kan denne informasjonen hjelpe eleven med å finne ordets mening. Dette er også viktige ferdigheter når man skal bruke ordboka. Elevene trenger dermed systematisk ...