Søk | www.statped.no

Viser 131 - 140 av 299 treff.

 • Oppdage synsvansker

  21.03.2022 | Artikkel

  Her blir det viktig at voksne nærpersoner er oppmerksomme og vet hva de skal se etter. Om man er i tvil er det aldri feil å henvise til øyelege eller optiker. Sjekkliste for å oppdage synsvansker Hva kan ...
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  sier Annemarie Bechmann Hansen, Statpeds direktør. Statped avslår svært få saker. Er kommunene i tvil om vi kan bidra, kan de kontakte Statpeds spør oss-tjeneste. Statpeds nye rolle Hvordan yter Statped ...
 • Afasi og samtale: gode råd om kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...kan stå på beina, ikke kan løfte armen og ikke kan snakke. Slik åpner boken "Afasi og samtale". De færreste vet hva afasi er, og enda færre har regnet med at det kunne skje med dem, sier forfatterne. Afasi ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...barnet skal være aktiv i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det opplever kommunikasjonen som meningsfull. Hvert enkelt barn følger sitt eget tempo, så det kan være store individuelle forskjeller på hvor ...
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

  ...naturlig hører til. Samtidig er det viktig at en har som utgangspunkt at hver enkelt atferd har en mening, om man forstår den ut fra elevens forutsetninger. Det vil i praksis si at også det sosiale nettverket; ...
 • Eating together is an act of love: Mealtimes and inclusion

  03.05.2016 | Artikkel

  ...ønsker Ena Caterina Heimdahl å lede oppmerksomhet mot at et godt måltid er å inngå i en felles meningsskapende handling. Hun har valgt å vektlegge de kommunikative aspektene som gir måltidet denne kvaliteten ...
 • Hva er tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...tolkenes farvann. De tar del i språklige og sosiale handlinger der det usagte også kan bli tillagt mening. I neste avsnitt tar vi en nærmere titt på samtalen.
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...ord, og som gjennom oppmerksom tilstedeværelse og med fysisk nærhet søker å gå inn i felles meningsskapende handlinger. Tilbud I barnehager og skoler er det nødvendig å utvikle tilbud som i høy grad er ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...bokstavtegn og bokstaver, samt hvordan bokstavtegn/bokstaver kan settes sammen og med det representere en mening. Tegnmester kan med sine deloppgaver inngå i aktiviteter med litt ulikt formål: Bokstavlæring (grafiske ...
 • Samtale

  29.10.2021 | Kapittel

  ...uttrykker oss. Men det er samtalepartneren som tillegger det vi sier mening. Samtaler blir med det sosiale handlinger, der vi forhandler om mening. Vi samarbeider for å komme frem til felles forståelse. Samtalens ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!