Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 364 treff.
 • – Unikt arbeidsfellesskap og høyt kvalifiserte fagpersoner

  29.11.2022 | Artikkel

  ...institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, inspirerer meg og gjør jobbhverdagen min veldig meningsfull, avslutter rådgiveren.
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...anstrengelse. Å forstå innebærer å kunne hente ut riktig informasjon, forstå forfatterens språkbruk, mening og intensjoner og tilegne seg adekvat kunnskap, når det trengs. Vi vil her skissere kort hva disse ...
 • Trinn 2 Skribling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...personen hva de har skrevet og hjelpe til med å tilskrive mening. De skal gjennom erfaring oppleve at skriving handler om å uttrykke noe, «"dette er en mening eller ide som jeg har" Vi skriver daglig av reelle/virkelige ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...fortellingens autentisitet og/eller kreativitet, kvaliteten på bildene som hjelper barna å tolke mening, og bokas format. Velg gjerne noen bøker som handler om døve, døves kultur eller som har tegnspråkillustrasjoner ...
 • Tilrettelegging ved hjernerelaterte synsvansker (CVI)

  21.06.2023 | Kapittel

  ...grunnleggende når det gjelder tilrettelegging for elever med CVI, er å senke tempoet forenkle fremheve sikre mening ha faste framgangsmåter, for eksempel i læringsaktiviteter Noen elever med CVI kan også ha behov ...
 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tenkning ved hjelp av et indre språk. Gode lesere vet hva de gjør, og hva de skal gjøre for å få mening ut av det de leser. De drar fram sin forkunnskap om tekstens tema og tar det i bruk for å forstå ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...lettere å finne assosiasjoner og å gjenkalle. Hjernen lagrer informasjon og trenger komplette, meningsfulle språksystemer å behandle. Bilder av hjernens aktivitet viser at talespråk og tegnspråk behandles ...
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...tidlige setninger og lærer mer om grammatikk og setningsstruktur.  Barnet kombinerer ord i en meningsfull rekkefølge. Begynner å bøye verb med bruk av –te (spiste), samt substantiv –en, -a, -et (bilen/ ...
 • Tilrettelegging av lærebøker for leselist - Ungdomstrinnet og videregående skole

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...tilrettelegges effektivisere produksjonen kvalitetssikre bøkene sikre en enhetlig tilrettelegging og layout. Meningen med en enhetlig tilrettelegging og layout er at eleven skal kunne gjenkjenne strukturen og kjennemerkene ...
 • Realistiske opplæringsmål

  16.06.2016 | Video

  ...fra sine forutsetninger, er aktivt med i prosessen med å formulere mål for læringen. Målene må gi mening og sammenheng for eleven. I dette arbeidet kan skjemaet SMARTE mål være til god hjelp. Last ned SMARTE ...