Søk | www.statped.no

Viser 171 - 180 av 299 treff.

 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...enestående egenskap hos mennesket. Gjennom språket tilegner vi oss kunnskap, formulerer tanker og meninger og bygger relasjoner til andre. Mulighetene språket gir oss, tar vi gjerne for gitt, men de forutsetter ...
 • Brukermedvirkning

  23.08.2017 | Kapittel

  ...sansemessige funksjoner og selvhjelpsferdigheter. Interessekartleggingen kan bidra til å skape mål og mening for innhold i barnehage, skole og øvrige livsarenaer.
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...tiltak, vil dette bidra positivt til elevens selvfølelse. Det er viktig å ha kunnskap om elevens meninger om opplæringen, verktøy som bidrar til å få frem informasjon:  IVAS Sånn vil jeg ha det Tilrettelegging ...
 • – Jobber med tett kobling til praksisfeltet

  28.10.2022 | Artikkel

  ...og å se at våre tjenester fører til en bedre skolehverdag for elever med store utfordringer, gir mening, sier rådgiveren som jobber fra Statpeds kontor i Oslo.
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...bedre selvbilde enn de som er delvis eller helt segregert.  Inkludering koster Det må ikke herske noen tvil om hvem som jobber mest med inkludering, det er de fuksjonshemmede elevene selv. Men er det riktig ...
 • – Erfaringsoverføring er avgjørende

  23.06.2022 | Artikkel

  ...grad sammen med de andre i klassen? Kunnskap om hvordan barnet bruker sin eventuelle syns- og hørselsrest, er også en viktig faktor. Det samme er opplæring i barnets kommunikasjonsform som for eksempel ...
 • ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere

  10.11.2016 | Bok/hefte

  ...er inspirert av andre leseopplegg og utviklet av synspedagoger med lang erfaring. Det består av: sporboka, som har øvelser for å bruke hender og fingre funksjonelt bokstavboka, som presenterer bokstavene ...
 • Google Maps- Til fots

  25.06.2018 | App

  ...over dine omgivelser. Når du åpner Google Maps første gang vil du få spørsmål om Google Maps kan spore posisjonen din, her må du trykke «Godta». Det er flere måter å søke etter en destinasjon i Google ...
 • Lærevansker etter slag eller støt mot hodet

  19.10.2016 | Artikkel

  Hvis en elev med ervervet hjerneskade skal oppleve mening og sammenheng i læringsforløpet, forutsetter det en fellesskapende praksis bygget på et elev-, foreldre- og lærerperspektiv. Doktorgradsavhandling ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...har ofte vansker med motivasjon og egen drivkraft til å gjennomføre aktiviteten. Å gjøre hensikt og mening tydelig kan bidra til en forståelse for formålet med oppgaven. Det betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!