Søk | www.statped.no

Viser 191 - 200 av 299 treff.

 • Struktur, oversikt og forutsigbarhet

  18.03.2022 | Kapittel

  ...har ofte vansker med motivasjon og egen drivkraft til å gjennomføre aktiviteten. Å gjøre hensikt og mening tydelig kan bidra til en forståelse for formålet med oppgaven. Det betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske behov. Disse vil kunne være ekstra sårbare med tanke på at det som foregår er forståelig, meningsfullt og trygt. For å skape trygghet vil det å bygge på barnets egne erfaringer, kommunikasjonsmåter ...
 • – Unikt arbeidsfellesskap og høyt kvalifiserte fagpersoner

  29.11.2022 | Artikkel

  ...institusjoner både nasjonalt og internasjonalt, inspirerer meg og gjør jobbhverdagen min veldig meningsfull, avslutter rådgiveren.
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tospråklige elever ha gode generelle kunnskaper om verden som de utnytter når de tenker og skal finne mening i det de leser.  Begrepsinnlæring må foregå hele tiden, man kan ikke vente til det hørselshemmede ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ordet er brukt som et adjektiv. Til sammen kan denne informasjonen hjelpe eleven med å finne ordets mening. Dette er også viktige ferdigheter når man skal bruke ordboka. Elevene trenger dermed systematisk ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  bruk av lesestrategier og uttalen. Eleven leser høyt den nye teksten. Nå er fokuset på tekstens mening og man samtaler om det. Til slutt modellerer læreren høytlesing av teksten og eleven «ekkoleser» ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...som knytter seg til dem og hvordan de skal trekkes sammen for å lage ord. Det handler om å finne mening i det man leser.  Grunnlaget for å bli en god leser legges tidlig i barnets utvikling. Leseferdighetene ...
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  ...lang prosess. Det å samtale med barnet når det er i situasjoner utvikler språket og gir det et meningsfullt innhold. For å kunne gi og få informasjon via ord og språk, må vi ha en felles forståelse for ...
 • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

  29.03.2016 | Bok/hefte

  Forskning og utvikling Ekkolali – et nyttig ekko av de voksne Ekkofraser kan bli oppfattet som meningsløse gjentakelser. Men gjentakelsene kan tvert imot ha ulike funksjoner, som å uttrykke ønsker, protestere ...
 • Lesing og skriving

  24.10.2019 | Kapittel

  ...for formidling likestilles. Elevene kan velge hvilke måter de ønsker å formidle sin kunnskap eller mening på, som for eksempel video, bilde, lyd, tekst eller tegning. Det er i tråd med læreplanen at elevene ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!