Til hovedinnhold
Viser 201–210 av 364 treff.
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  Formidling henger sammen med generelle språkferdigheter, blant annet vokabular og evnen til å bygge opp meningsfulle og fullstendige setninger.  Kunnskap om tegnsetting, oppbygging av tekst, ulike sjangre og temaet ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...fagpersonenes og foreldrenes syn på og tilnærming til hørselshemmingen Dialog fremmer deltakelse Meningsfull dialog er sentralt for å utvikle språket. Mangelen på et godt felles språk kan hemme deltakelsen ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...fagpersonenes og foreldrenes syn på og tilnærming til hørselshemmingen Dialog fremmer deltakelse Meningsfull dialog er sentralt for å utvikle språket. Å ikke ha et godt felles språk kan hemme deltakelsen ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...diskusjoner hvor man tar opp og analyserer tekststruktur, virkemidler, tekstens budskap, elevens egne meninger om teksten og opplevelsen av den. Det er også et viktig bidrag til barnets narrative kompetanse; ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...eleven anledning til å utforske begreper om penger og andre måleenheter. Hvis symboler knyttes til mening, blir de redskaper for matematisk tenkning og kommunikasjon. Hvis ikke, blir symbolene bare innholdstomme ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...å avkode bokstavene og kunne sette språklyder til dem, deretter trekke dem sammen til ord å finne mening i det man leser Nyere europeiske forskning viser at halv parten av hørselshemmede elever som ikke ...
 • Hva er tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tolkenes farvann. De tar del i språklige og sosiale handlinger der det usagte også kan bli tillagt mening. I neste avsnitt tar vi en nærmere titt på samtalen.
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  ...avgjørende å starte med ord som eleven selv har lyst til å lære. Ordene må oppleves som umiddelbart meningsfulle for eleven være basert på elevens egne erfaringer og interesser vekke sterke følelser i eleven ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tidligere innhold) på tvers av tre eller flere setninger, slik at setninger ikke kan omorganiseres uten mening. Eks. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...bokstavtegn og bokstaver, samt hvordan bokstavtegn/bokstaver kan settes sammen og med det representere en mening. Tegnmester kan med sine deloppgaver inngå i aktiviteter med litt ulikt formål: Bokstavlæring (grafiske ...