Søk | www.statped.no

Viser 211 - 220 av 299 treff.

 • Hvordan komme i gang med en samtaletime?

  04.05.2015 | Kapittel

  For noen kan det gi mening å si noe generelt om følelser først; at noen ganger kan følelser være vanskelige å ha og vi kan komme til å gjøre ting vi egentlig ikke vil. Derfor kan det være lurt å prøve ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tillegg til videostøtte. Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise. Bilder må være meningsbærende og støtte opp om innholdet. Bilder til pynt vil kunne virke mot sin hensikt. Fordelen med nettbrett ...
 • Metakognitive ferdigheter

  02.04.2018 | Artikkel

  ...tenkning ved hjelp av et indre språk. Gode lesere vet hva de gjør, og hva de skal gjøre for å få mening ut av det de leser. De drar fram sin forkunnskap om tekstens tema og tar det i bruk for å forstå ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...lettere å finne assosiasjoner og å gjenkalle. Hjernen lagrer informasjon og trenger komplette, meningsfulle språksystemer å behandle. Bilder av hjernens aktivitet viser at talespråk og tegnspråk behandles ...
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...tidlige setninger og lærer mer om grammatikk og setningsstruktur.  Barnet kombinerer ord i en meningsfull rekkefølge. Begynner å bøye verb med bruk av –te (spiste), samt substantiv –en, -a, -et (bilen/ ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  Livskvalitet handler om å oppleve glede, mening og tilhørighet, og om å bli sett og forstått. God livskvalitet er en viktig beskyttelsesfaktor for å kunne mestre eget liv og styrke fysisk og psykisk helse ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  ...berører barn og unge skal ha barnets beste som utgangspunkt. Alle barn og unge har rett til å si sin mening og den skal bli tatt på alvor. Men barn og unges opplevelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...inkluderende læringsmiljø.  Eleven skal høres og lyttes til. Noen ganger kan eleven delta i møter og si sin mening, andre ganger kan elevens stemme innhentes av de som står eleven nær, det være seg foreldre, pedagog ...
 • Sound Touch 2

  03.05.2016 | App

  ...lagret i språksenteret i hjernen. Illustrasjoner og eksempler som får fram begrepenes innhold og mening vil kunne bidra til å danne assosiasjoner mellom ord og erfaringer. Det vil være spesielt viktig ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...informasjonsverktøyet IVAS er å finne hva personen selv opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag. IVAS består av to deler: For elever fra og med 4.trinn og ut videregående ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!