Søk | www.statped.no

Viser 231 - 240 av 297 treff.

 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  Det finnes mange ulike varianter av RP og man kan ikke alltid sammenligne RP ved Usher med «ren» RP. Eva Diagnostisering Diagnostisering av Usher syndrom kan gjøres ved genetisk utredning eller ved kliniske ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelsessamtalene, men bruken må alltid tilpasses den enkelte. Det viktigste er at de utvalgte gjenstandene gir mening for barnet. Noen ganger benyttes følelsesgjenstandene hovedsakelig i oppstartfasen, og så gradvis ...
 • Arduino - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...synsnedsettelse vil trenge hjelp til å bygge og koble. Det er ikke sikkert kobling av ledninger gir så mye mening for de elevene som ser dårligst. Enkelte elever kan ha stor nytte av å bruke en lupe eller lese-tv ...
 • 10 tips for deg som jobber med barn med CVI

  16.04.2021 | Artikkel

  ...formålet med synsstimuleringen. Tenk gjennom hvordan synsstimuleringen skal foregå, og hvorfor. Evaluer med jevne mellomrom – gir stimuleringen effekt, eller skal noe endres? Vurder alltid hva som gjør ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte har et stort behov for å finne en mening med oppgaver og en nytteverdi i det de skal gjøre. Nytteverdi henger ofte sammen med det som er viktig ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...hørselshemmede elever Bokstavinnlæring krever at hørselshemmede elever bruker alle sansene, ikke bare hørselsrest. De må også bruke synet og munnavlese, den taktile sansen i hele taleapparatet, og bevegelsessansen ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...tilegne seg talespråk kan bli influert av nettopp hvor mye tilgang det har til talespråk, og hvor meningsfylt det er for barnet. Enkelt sagt har barnet en hørsel som gjør det mulig å oppfatte språklyder og ...
 • Clips

  03.10.2019 | App

  ...appen seg dermed godt for dem som strever med å skrive. De kan på en enkel måte formidle kunnskap og meninger. Som lærer kan du bruke Clips for å lage filmer til bruk i omvendt undervisning. Siden appen har ...
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...språkkunnskapene utfordres for å utvikles. Ved at det som skal læres blir gjort tilgjengelig og meningsfullt, kan barnet bli bevisst ferdighetene og kunnskapene det har, på tvers av språkene. Dette vil være ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...kommunikasjonsform kan være mer indirekte. Det betyr at hjelpeapparatet må forstå den underliggende meningen både i det som sies og ikke sies. Dersom personen for eksempel velger å svare med en tydelig taushet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!