Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 364 treff.
 • Konsentrasjonsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...instruksjoner og viktige trinn i oppgaven Opprettholde oppmerksomheten under arbeidet Sjekke om svaret gir mening Dette gjør at slike elever kan gå glipp av vesentlig informasjon og streve med å automatisere kunnskap ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...og hørsel eller døvblindhet vil ha utfordringer når det gjelder å samle holdepunkter for å skape mening, både praktisk og sosialt. Kombinasjonen av nedsatt syn og hørsel innebærer at mange elever bruker ...
 • Video transcription Carina Söderberg

  07.09.2023 | Artikkel

  ...more actively, even describing English as a natural part of life and not surprisingly his main interests are computers and programming. However, all five students are aware of limitations due to their ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  07.09.2023 | Artikkel

  ...about successful braille learners, and successful readers in general, is personal interests. Discovering what personal interests these individuals have and using highly motivating materials to maintain that ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  18.04.2021 | Artikkel

  ...about successful braille learners, and successful readers in general, is personal interests. Discovering what personal interests these individuals have and using highly motivating materials to maintain that ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...har ofte vansker med motivasjon og egen drivkraft til å gjennomføre aktiviteten. Å gjøre hensikt og mening tydelig kan bidra til en forståelse for formålet med oppgaven. Det betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: ...
 • Kodingekspressen

  08.11.2021 | Konkret materiell

  Ressursen åpner også opp for å bruke lek som en inngang til språkutvikling, samt inkludering og meningsfulle aktiviteter for barn med utviklingshemming og/eller lærevansker med behov for ASK. Les mer om ...
 • Geitekillingen som kunne telle til ti

  04.10.2023

  ...til, er: RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN Kommunikasjon, språk og tekst uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til ...
 • Språkvansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...betydningen av ukjente ord Forklare nøkkelord før de brukes Forklare betydningen av instruksjonsord som evaluer, redegjør for osv. Sjekke at språket er entydig og at betydningen stemmer overens med innholdet Forklare ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...talespråkutviklingen med varigheten av døvhet, alder ved implantasjon, hvor lenge CI har vært i bruk, og hørselsrest før implantasjon (Lian, 2008). Barnets evner og familiens innsats ser ut til å spille en vesentlig ...