Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: ena mva hva

Viser 251 - 260 av 301 treff.

 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  ...vanskelig, hva de trenger og hva de tror kan hjelpe dem. Elevenes rett til å bli hørt og få si sin mening er en rettighet de har etter Barnekonvensjonen og Opplæringsloven. Elever med nevrobiologiske vansker ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  ...brister eller bryter sammen. De voksne i barnehagen og på skolen skal tåle barnas følelser, og gi mening til dem og til atferden følelsene skaper. I dette møtet skapes relasjonen. Relasjonen utløser følelser ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  ...supplerer formell synstesting med uformell testing og observasjon, blir det i større grad mulig å få meningsfulle svar på hva den enkelte ser, og hvordan synet kan utnyttes på beste måte. For å kunne legge til ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...diskusjoner hvor man tar opp og analyserer tekststruktur, virkemidler, tekstens budskap, elevens egne meninger om teksten og opplevelsen av den. Det er også et viktig bidrag til barnets narrative kompetanse; ...
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...eleven anledning til å utforske begreper om penger og andre måleenheter. Hvis symboler knyttes til mening, blir de redskaper for matematisk tenkning og kommunikasjon. Hvis ikke, blir symbolene bare innholdstomme ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...å avkode bokstavene og kunne sette språklyder til dem, deretter trekke dem sammen til ord å finne mening i det man leser Nyere europeiske forskning viser at halv parten av hørselshemmede elever som ikke ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...fagpersonenes og foreldrenes syn på og tilnærming til hørselshemmingen Dialog fremmer deltakelse Meningsfull dialog er sentralt for å utvikle språket. Å ikke ha et godt felles språk kan hemme deltakelsen ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  ...artikler og hjelp til hvordan foresatte kan snakke med barn om økonomi. Moneyville kan brukes som meningsfull belønningsaktivitet. Her finner du lærerveiledning delt inn etter aldersgruppe. Her finnes foreldreveiledning ...
 • Video transcription Silje Benonisen, Terje Daleng, Anette Smith-Isaksen Holdhus

  18.04.2021 | Artikkel

  ...and as such, we see our role as a resource for developing new 3D printable material, as well as evaluating existing designs with several as a publisher on knowledge that schools can use to make 3D printing ...
 • Lære på ulike måtar

  07.12.2021 | Kapittel

  ...forstår korleis dei skal jobbe og kvifor det er viktig. Tiltak må prøvast over tid før dei kan evaluerast. Fokuser på å fremje barna sine initiativ. Legg vekt på at dei skal vere aktive på ulike måtar ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!