Søk | www.statped.no

Viser 271 - 280 av 299 treff.

 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...gjenkjenne ord og og koble det til riktig bilde. Det gir trening i å gjenkjenne ords lydpakker og kople mening til dem ved hjelp av et bilde. Memory: Her skal du finn to like bilder og får høre ordene samtidig ...
 • Life is Strange

  18.06.2018 | App

  ...utgangspunkt til videre skriftlig eller muntlig arbeid. For eksempel: Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon (norsk etter 10. årstrinn). Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  ...samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur Engelsk: Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner Lese, forstå og vurdere ulike typer tekster av varierende omfang om forskjellige ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  ...holde sekvenser med lyder eller ord  i det verbale korttidsminne, lære assosiasjoner mellom ord og mening eller å lære lyder, ord og nonord i riktig rekkefølge. Fonologi - er vansker med å oppfatte, organisere ...
 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...dempes. Tale består av vokaler og konsonanter. Vokaler er lette å oppfatte, men alene gir de liten mening. Konsonantene derimot er vanskeligere å oppfatte, men de inneholder mye informasjon. Når lyd reflekteres ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...fint brukes av elever med synsnedsettelse, men det er viktig å tenke på at den må gjøre noe som gir mening for denne elevgruppen. Skjermen (LED-matrisen) på micro:bit er vanskelig å bruke for elever med alvorlig ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...mestring. Tilbakemelding og relevante ferdigheter De sosiale ferdighetene det fokuseres på, bør gi mening og ha sosial og faglig relevans for eleven. Det er også viktig å lytte til elevens egne forslag og ...
 • Universelle tiltak i skolen

  15.06.2022 | Kapittel

  ...tilpasninger og tiltak på skolen og i klasserommet. For at de pedagogiske tiltakene skal oppleves som meningsfulle for den enkelte elev, er det viktig at skolen har tett relasjon og dialog med eleven. Åpenhet ...
 • Hva er tics?

  18.10.2021 | Kapittel

  ...blir ofte misforstått. Komplekse tics kan være noe langsommere enn de enkle og dermed ligne på meningsfulle handlinger eller utsagn. Det er viktig å huske på at tics er ufrivillig og at ingen har tics for ...
 • Scratch

  31.08.2021 | App

  ...blokker som en slags puslespillbrikke. Blokkene vil kun passe sammen på måter som gir syntaktisk mening.  Hver kodeblokk i Scratch har sin egen funksjon og påvirker blant annet bevegelse, lyd, hastighet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!