Til hovedinnhold
Viser 281–290 av 364 treff.
 • Blue-Bot og Bee-Bot - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  Reader. Tactile Reader gir en litt annen tilnærming der du kan legge fysiske brikker i 10 separate spor. Det finnes ulike brikker som har de samme instruksjonene som du finner på roboten (forover, bakover ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...barn rett til å si sin mening, og meningen deres skal bli tatt på alvor. Når man jobber med tiltak og tilrettelegging i skolen, er det viktig at eleven er delaktig og kan si sin mening. Yngre barn bør gis ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...håndalfabetet og kobling til skriftspråk kan skje svært tidlig i barnets liv, hvis barnet opplever meningsfulle lese- og skrivesituasjoner med voksne (Roos, 2009). Vi vet også at kobling mellom håndalfabet ...
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  Livskvalitet handler om å oppleve glede, mening og tilhørighet, og om å bli sett og forstått. God livskvalitet er en viktig beskyttelsesfaktor for å kunne mestre eget liv og styrke fysisk og psykisk helse ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  ...berører barn og unge skal ha barnets beste som utgangspunkt. Alle barn og unge har rett til å si sin mening og den skal bli tatt på alvor. Men barn og unges opplevelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...inkluderende læringsmiljø.  Eleven skal høres og lyttes til. Noen ganger kan eleven delta i møter og si sin mening, andre ganger kan elevens stemme innhentes av de som står eleven nær, det være seg foreldre, pedagog ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...informasjonsverktøyet IVAS er å finne hva personen selv opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag. IVAS består av to deler: For elever fra og med 4.trinn og ut videregående ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tillegg til videostøtte. Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise. Bilder må være meningsbærende og støtte opp om innholdet. Bilder til pynt vil kunne virke mot sin hensikt. Fordelen med nettbrett ...
 • Musikk, dans og drama

  21.09.2023 | Kapittel

  ...dans og dramatisering av leker og eventyr kan være gode innfallsvinkler til å etablere gode og meningsfulle relasjoner mellom barnet og nærpersonene. Slike aktiviteter gir også erfaringer med strukturer ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...bakgrunnen? Er det behov for å legge inn kunstige kjennemerker? Hvilke kunstige kjennemerker vil gi mest mening for eleven? Bilde av kjennetegn garderobe, CVI og orientering For elever som har CVI og alvorlig ...