Til hovedinnhold
Viser 291–300 av 364 treff.
 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  Livskvalitet handler om å oppleve glede, mening og tilhørighet, og om å bli sett og forstått. God livskvalitet er en viktig beskyttelsesfaktor for å kunne mestre eget liv og styrke fysisk og psykisk helse ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  ...berører barn og unge skal ha barnets beste som utgangspunkt. Alle barn og unge har rett til å si sin mening og den skal bli tatt på alvor. Men barn og unges opplevelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...inkluderende læringsmiljø.  Eleven skal høres og lyttes til. Noen ganger kan eleven delta i møter og si sin mening, andre ganger kan elevens stemme innhentes av de som står eleven nær, det være seg foreldre, pedagog ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...informasjonsverktøyet IVAS er å finne hva personen selv opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull skolehverdag/arbeidsdag. IVAS består av to deler: For elever fra og med 4.trinn og ut videregående ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...tillegg til videostøtte. Forklaringene i oppskrifter bør være konkrete og presise. Bilder må være meningsbærende og støtte opp om innholdet. Bilder til pynt vil kunne virke mot sin hensikt. Fordelen med nettbrett ...
 • Hvordan komme i gang med en samtaletime?

  04.05.2015 | Kapittel

  For noen kan det gi mening å si noe generelt om følelser først; at noen ganger kan følelser være vanskelige å ha og vi kan komme til å gjøre ting vi egentlig ikke vil. Derfor kan det være lurt å prøve ...
 • Dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...skriving påvirker elevens motivasjon og tro på egen mestring. Elever med dysleksi kan havne i et negativt spor hvor de er lite motiverte for å lese og skrive, og derfor ikke får den treningen som er nødvendig ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  Det finnes mange ulike varianter av RP og man kan ikke alltid sammenligne RP ved Usher med «ren» RP. Eva Diagnostisering Diagnostisering av Usher syndrom kan gjøres ved genetisk utredning eller ved kliniske ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  ...til å delta i aktiviteter som eleven har forutsetninger for å delta i, og om dette oppleves som meningsfullt for alle deltakerne, er en naturlig del av opplæringen i klassen og fremmer muligheter for lek ...
 • Dataspill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  14.09.2020 | Kapittel

  ...likere forutsetninger. Lærerens oppgave blir å fasilitere diskusjoner på bakgrunn av spillingen. Egne meninger og etiske problemstillinger Fordi spill er bygd opp av tekst, bilde, lyd og video, vil flere elever ...