Søk | www.statped.no

Viser 41 - 50 av 299 treff.

 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...utfordringer i skolemiljøet. Takket være systematisk jobbing kom de i et bedre spor. Ved Saltvern skole, Bodø var det aldri tvil om at Martin (11) skulle gå i vanlig klasse, på tross av at skolen har en egen ...
 • Utropsord

  10.06.2016 | Artikkel

  ...utropsord delt inn etter språknivå.  Utropsord Utropsord er en ytring som kan stå alene og samtidig gi mening. Utropsord kalles også interjeksjoner. Begynner Hei! Uttrykk Hjelpe andre ...
 • Kombinert sansetap og døvblindhet

  02.12.2021 | Fagområde

  ...døvblindhet kan være medfødt eller ervervet. Mange med kombinerte sansetap har både en syns- og hørselsrest. Noen få har total blind- og døvhet i kombinasjon. Statped samarbeider for å sikre likeverdig opplæring ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle for alle ...
 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...same kan ein òg seia om skriving på iPad eller Mac. Ei løysing for ein elev som går i ein klasse der resten av klassen brukar Chromebook kan vera å bruka ein pc med t.d. skjermlesaren JAWS eller NVDA saman ...
 • Slik får du tilgang til chat, teksting, tegnspråktolk og synstolk under konferansen

  29.08.2022 | Artikkel

  ...høyre side kjøres det «Statped Chat». Her har du mulighet til å sende inn spørsmål til chat-verten. Resten av skjermen viser videobilde av selve sendingen. Ønsker du ikke å ha chatten fremme, må du maksimere ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  Transporten er ordnet med skoletransport etter henvisning fra lege, der skolen dekker en del og fylket resten. Deltagerne som ikke kommer seg til voksenopplæringa på egen hånd blir hentet av en minibuss med ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...tospråklighet og opplæring av hørselshemmede barn og unge. Bok på engelsk med Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere. Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...et “feil” spor. Dersom musklene blir brukt på en uhensiktsmessig måte over lang tid, kan det ta noe tid for å få dette til å slippe slik at stemmen igjen kommer tilbake i det riktige sporet. Når det gjelder ...
 • Veien videre

  25.01.2018 | Kapittel

  ...utvikling. Metodikk og opplegg som ser ut til å være gode for eleven, videreføres og videreutvikles. Evaluer og vurder hvilke endringer som bør gjøres for at eleven skal få utvikle seg videre og få utnyttet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!