Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 364 treff.
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  sier Annemarie Bechmann Hansen, Statpeds direktør. Statped avslår svært få saker. Er kommunene i tvil om vi kan bidra, kan de kontakte Statpeds spør oss-tjeneste. Statpeds nye rolle Hvordan yter Statped ...
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...utfordringer i skolemiljøet. Takket være systematisk jobbing kom de i et bedre spor. Ved Saltvern skole, Bodø var det aldri tvil om at Martin (11) skulle gå i vanlig klasse, på tross av at skolen har en egen ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...et “feil” spor. Dersom musklene blir brukt på en uhensiktsmessig måte over lang tid, kan det ta noe tid for å få dette til å slippe slik at stemmen igjen kommer tilbake i det riktige sporet. Når det gjelder ...
 • Språk

  21.09.2023 | Kapittel

  Det å kunne uttrykke tanker, meninger og følelser gjennom et språk, krever at det finnes noen å dele dette med. Tilgang til en erfarings- og opplevelsesverden kan gi grunnlag for å utvikle begreper om ...
 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...same kan ein òg seia om skriving på iPad eller Mac. Ei løysing for ein elev som går i ein klasse der resten av klassen brukar Chromebook kan vera å bruka ein pc med t.d. skjermlesaren JAWS eller NVDA saman ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle for alle ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  Transporten er ordnet med skoletransport etter henvisning fra lege, der skolen dekker en del og fylket resten. Deltagerne som ikke kommer seg til voksenopplæringa på egen hånd blir hentet av en minibuss med ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...tospråklighet og opplæring av hørselshemmede barn og unge. Bok på engelsk med Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere. Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka ...
 • Hørsel

  11.05.2023 | Kapittel

  ...ubevisst. Når vi lytter, sammenligner vi lydene med tidligere erfaringer. For at det vi hører skal gi mening, må vi kunne diskriminere, identifisere og gjenkjenne de ulike lytteopplevelsene. Hvordan fungerer ...
 • – Barnet må forstås

  22.06.2022 | Artikkel

  Foreldresamarbeid Hun bruker et eksempel fra en kompleks sak der de jobbet i to år før skolestart. – Vi kom i gode spor og hadde fin framgang takket være et godt samarbeid med foreldre. Skolen fikk punktskriftkompetanse ...