Søk | www.statped.no

Viser 71 - 80 av 299 treff.

 • Dysleksi og tidlig innsats

  04.09.2017 | Artikkel

  ...barn ikke lærer å lese som forventet. Les mer om fasene i vanlig leseutvikling og hvordan barn kan spore av fra denne. Tidlig og god hjelp gjør barna bedre rustet til lese- og skriveinnlæring når de begynner ...
 • Super:bit og elever med synsnedsettelse

  12.02.2021 | Artikkel

  Elevene må lære hvordan man bruker den taktile av/på-bryteren. De må også kunne sette inn micro:bit i sporet på Bit:bot. Når Bit:bot kjører, kan det være utfordrende å følge roboten underveis, spesielt hvis ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  ...jevnlig i samråd med foreldre Skolen er en viktig rehabiliteringsarena for barna, og de trenger en meningsfull hverdag så fort som mulig i den grad det lar seg gjøre. PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) bør ...
 • Barn med nedsatt hørsel

  17.06.2019 | Bok/hefte

  ...alle andre som interesserer seg for inkluderende opplæring og for barn med nedsatt hørsel. Eva Simonsen m.fl. Gyldendal 2019 ...
 • KORT OM hvordan Stortinget velges

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...reflektere over; Hvilke verdier mener de ligger til grunn for valgordningen? Ivaretar ordningen meningsmangfoldet? Bidrar den til at ungdommer engasjerer seg i politiske spørsmål? Har valgordningen noen betydning ...
 • Lære å lytte

  15.02.2022 | Nettressurs

  ...programmet er det 39 moduler, som har hvert sitt lyduttrykk. Det er bilder, animasjoner og sang som gir mening og innhold til lyduttrykkene. Sangtekstene med illustrasjoner kan skrives ut. For mer informasjon ...
 • Kommunikasjon og medfødt døvblindhet, 1-4

  24.09.2020 | Bok/hefte

  ...og de grunnleggende prinsipper for intervensjon Bok 2: Kontakt og sosialt samspill Bok 3: Å skape mening Bok 4: Overgang til kulturelt språk Til bøkene følger det med en DVD med videoeeksempler på sentrale ...
 • Hvorfor kartlegge?

  21.08.2017 | Kapittel

  Personer med multifunksjonshemning har ikke den samme valgfriheten og muligheten til å tilegne seg et menings- og gledesfylt livsinnhold av egen kraft og vilje. Deres store og multiple funksjonsnedsettelser ...
 • Windows utforsker

  04.09.2019 | Kapittel

  ...effektivt i en filliste, må alle filene vises under hverandre i én kolonne. Da vil eleven ikke være i tvil om at han skal bruke pil ned// opp eller pil høyre/venstre for å finne neste eller forrige fil. Det ...
 • Tolkens oppgaver

  02.02.2022 | Kapittel

  ...kan ikke forvente at barn forstår hva som er tolkens arbeidsoppgaver og ikke. Voksne kan også være i tvil om tolken kan gjøre andre oppgaver, og hvordan de skal forholde seg til tolken. I denne modulen vil ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!