Til hovedinnhold
Viser 21–30 av 72 treff.
 • I

  30.11.2011

  ...kan blokkere kammervinkelen. IRMA-kar, intraretinal mikrovaskulær abnormitet. Sees i preproliferativ fase av diabetisk retinopati. Ishihara, prøvetavler til undersøkelse av fargesansen. Isopter, den perifere ...
 • Ordjakt

  29.06.2022 | Kapittel

  ...klipper Mange variasjonsmuligheter: For eksempel vanskegrad i forhold til uttale (kompleksitet i initieringsfasen, ordlengde, høy-/lavfrekvens etc) og mulighetene for å gradere/tilpasse hjelpen i forhold til ...
 • Vi sprenger grenser

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...gruppen, for på den måten å bidra til at det faglige og sosiale utbyttet blir bedre. Prosjektets første fase har form av en serie pilotprosjekter organisert rundt enkeltbarn, både i barnehage og skole og i ulike ...
 • Om strakstilbud fra Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  Målet er å gi et raskt tilbud i en akuttfase samtidig som det så snart som mulig etableres kontakt med ansvarlig kommune. Statped og kommunen finner en hensiktsmessig måte å gå videre med saken på. Hjelp ...
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  Mål Utdanningsdirektoratets Veileder Spesialundervisning, kapittel 8, Planlegging og gjennomføring – fase 5 (udir.no) foreslår fem mål knyttet til elever med elever med læringsmål som avviker fra læreplanen ...
 • Dysleksi og tidlig innsats

  04.09.2017 | Artikkel

  ...skildrer vanlig leseutvikling og det som skjer når barn ikke lærer å lese som forventet. Les mer om fasene i vanlig leseutvikling og hvordan barn kan spore av fra denne. Tidlig og god hjelp gjør barna bedre ...
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  Veronika og familiene deres. De deler sine erfaringer og forteller sine historier om å leve med FASD og FAS. Jacob (12) sliter med konsentrasjonsvansker og synes skolen og lekser kan være utfordrende. Fredrik ...
 • Mine sirkler: Hvordan klippe og lime i iPhone?

  17.12.2013

  ...notatprogram (f.eks Evernote). Les om bruk av Evernote lenger ned. Fra e-post til "Mine sirkler Første fase: Produser teksten i ro og mak. Jo mer du gjør på forhånd på datamaskinen din, dess mindre justering ...
 • Nattevåk

  23.05.2018 | Kapittel

  ...på en sånn måte at de virker våkne. Noen barn trenger hjelp med å sovne eller falle til ro i disse fasene. Det kan hjelpe å gi dem kos, litt vann, eller en betryggende stemme. Andre ganger er det best at ...
 • Movt lea Statpeda organiserejuvvon?

  13.03.2015 | Kapittel

  ...mielddisbuktá ahte dat ovdalaš guovddášnamma loahpahuvvo. Ásaiduvvan bargovuogit hástaluvvojit, ja ođđa bohtet fas sadjái. Máŋggafágalaš birrasa ovdánahttin galgá čađahuvvot go viidásetfievrrida ja ásaha riikaviidosaš ...