Til hovedinnhold
Viser 31–40 av 72 treff.
 • Individuelle ønsker for oppfølging av stamming

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...synliggjøre mål, motivasjon og forventninger til den logopediske oppfølgingen av stamming. I kartleggingsfasen er det viktig å få frem informasjon om personens tanker og vurderinger omkring den logopediske ...
 • Erfaringer gjort med tall og Su Doku

  28.06.2022 | Kapittel

  I mitt arbeid med slagpasienter i en relativt tidlig fase og med ganske omfattende skader både språklig og på andre kognitive områder, er det å arbeide med tall noe jeg ofte starter med. Mange som er helt ...
 • Barn og unge som har fått alvorlig bevissthetsforstyrrelse (DOC) etter traumatisk hjerneskade (TBI)

  31.10.2016 | Artikkel

  ...erfaringene. Gode rammer og avtaler om samhandling i systemet rundt en elev er nødvendig i ulike faser av et rehabiliteringsforløp, for eksempel når eleven skal tilbake i opplæring etter langvarig sykehusopphold ...
 • Avgjørende for å utvikle språket

  08.06.2018 | Kapittel

  ...ressursene er en fin måte å synliggjøre at tegnspråk faktisk er et eget språk. Særlig i en tidlig fase av språkutviklingen er det viktig å kunne ha tilgang til denne typen støtte for å kunne utvikle førstespråket ...
 • Hørsel – språk og kommunikasjon

  23.08.2016 | Bok/hefte

  ...bredde. Artikkelforfatterne tar opp problemstillinger som er knyttet til tema hørselshemming i ulike livsfaser og på ulike arenaer. Det hørselsfaglige feltet har alltid representert sterke tradisjoner og meningsbrytninger ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  ...av det blinde og svaksynte, deres foreldre og fagpersoner har ansett som spesielt viktig i ulike faser av livet. Ved hjelp av lyd, tekst, filmer og illustrasjoner viser vi problemstillinger og løsninger ...
 • Ervervet hjerneskade og tidlig innsats

  07.06.2016 | Artikkel

  ...oppstår. Innholdet er spesialpedagogiske råd som kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase. Strakstilbud gis som regel i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Målet er å: Gi støtte til å ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...sensoriske reaksjoner (overfølsomhet/underfølsomhet) Noen type vansker kan være mer fremtredende i visse faser i barnets liv enn andre. Språkvansker ved to og et halvt års alder kan for eksempel være kjennetegn ...
 • Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...kort tid etter at skaden har oppstått. Rådene kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase. Målgruppe Bruker, foreldre og lokale samarbeidspartnere. Mål Samtalene tar utgangspunkt i brukerens ...
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  ...læringsverktøy og hjelpemiddel, spesielt for personer med kognitive funksjonsvansker. Du kan også lese om fasene i filmproduksjon, scrren cast og filming av skjerm. Veilderen inneholder også lenker til ulike instruksjonsfilmer ...