Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 72 treff.
 • Bee-bot

  24.05.2019 | Konkret materiell

  ...egenlagde opptegnede matter. IKT i praksis har publisert begrepskort. Kortene kan være gode å bruke i begynnerfasen, slik at barna kan støtte seg til disse før de programmerer roboten, eller underveis i programmeringen ...
 • Logopediske tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...på en tilpasset måte Språktrening ved afasi etter hjerneslag bør: være spesifikk igangsettes i akuttfasen være av tilstrekkelig mengde og hyppighet Lenke til nasjonalfaglig retningslinje for behandling ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...opplagt at det er utfordrende for hørselshemmede barn.  De vil trenge påpasselige lærere i denne fasen for å sikre at de holde takten med normalt hørende barn. Det som skjer på dette nivået kan påvirke ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...igjen og kan ikke så lett forveksles med andre bokstaver. Lydbokser kan være til hjelp i den tidlige fasen av bokstavinnlæring. Lydboksen viser hvor mange språklyder ordet har, og bevisstgjør barnet i forhold ...
 • Overgang til videregående opplæring

  07.07.2020 | Kapittel

  ...kanskje ikke lenger gå i samme klasse. Foresattes kunnskap og vurderinger er veldig viktige i denne fasen. Ungdomsskolen og foreldre er i besittelse av mye informasjon om hvilken tilrettelegging som fungerer ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...hjemme. Husk å velge ut ressurser som er tilpasset din elevgruppe. La elevene være aktive i denne fasen ved å bruke for eksempel tankekart, læringspartner eller konkreter. Det blir lettere for elevene å ...
 • Statpeds gull er fagkompetansen

  04.12.2020 | Artikkel

  ...leder for Statped 7. desember 2020. Selv om hun er klar over at Statped går inn i en krevende omstillingsfase, er det mulighetene den engasjerte nye direktøren er opptatt av. – Stortingsmeldingen gir oss ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  (PPA) er en demensform der språkvansker er det første og mest fremtredende symptomet i den første fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...systemet får en praktisk funksjon. Når personen med ASD skal skifte arena, er det lurt, spesielt i innlæringsfasen, å ta systemet fram enten det er på telefon, iPod eller i bøker og lese gjennom arenabeskrivelsen ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats for bekymringsfull atferd handler om å avdekke vansker og fange opp barna i en tidlig fase for å kunne sette i verk kompenserende og forebyggende tiltak.  Kunnskap om ADHD i barnehagen  Det ...