Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 157 treff.
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...viser hvor mange språklyder ordet har, og bevisstgjør barnet i forhold til fonetisk oppmerksomhet.  C O L A I første omgang kan barnet kanskje bare fylle ut en av rutene, men ved senere anledning, når det kan ...
 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  ...lage egne illustrerte tekster sammensatte tekster som inkluderer tekst, film og tegnspråk - tegnsmed o.l. programmer med mer Tavlebruk Hvordan læreren bruker tavla kan være til stor hjelp for den hørselshemmede ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...leilighet, hvem gjør hva på skolen, hvordan snakke med andre om ting, hva kan jeg gjøre sammen med hvem o.l.
 • CoSpaces Edu

  09.05.2019 | App

  ...jobbe med. CoSpaces egner seg for å visualisere begreper som plassering, retning, størrelser, farger o.l. La eleven oppleve det i VR eller AR. Snakk sammen om det dere ser og hva som skjer. Se prosjekter andre ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...atferdsbeskrivelsene rigiditet reguleringsvansker sosiale vansker sensoriske vansker vansker med overganger generell utrygghet og vegringsatferd hyperaktivitet eller passivitet forsinkelser knyttet til språk, motorikk ...
 • Video transcription Frances Mary d’Andrea

  18.04.2021 | Artikkel

  ...print readers, who are now requiring braille skills and that's available from brl2.com, that's B R L, numeral two, dot com. And I love those materials because they, first of all, they come on a flash drive ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...sameksisterende tilstander. Særlig skriving for hånd, men også på tastatur, krever mye og gir ofte en generell motstand mot skriftlig skolearbeid. Årsakene til skrivevanskene er sammensatte og kan både være ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  ...kriteriene for diagnosen dysleksi, vil denne diagnosen kunne settes. Lærevanskene kan også være av generell art, dvs. at elevens læreforutsetninger ligger jevnt lavere enn aldersforventet, og at eleven som ...
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  ...liker å gjøre, dele hemmeligheter, rette forespørsler om å leke sammen eller om de skal være venner o.l. Ettersom lek har stor betydning for barn i denne alderen, kan ansatte støtte eleven ved at de identifiserer ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...gjøre, hvorfor og hvordan. Man kan til og med vise hvordan man staver for eksempel si «sol, s – o – l, sol» og skriv ordet sol. Høytskriving kan skje i mange situasjoner for eksempel når man skriver tekst ...