Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 161 treff.
 • Språk og aktivitet hos barn og ungdom som er blinde

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...kommunikasjon blant blinde barn med autisme. Å studere språkutviklingen til disse barna, har gitt økt generell forståelse av språkfenomenet ekkolali, som betyr å gjenta ord og fraser. Slik kan en samtale med ...
 • Matematihkka mánáidgárddis davvisámegiella

  24.01.2019 | Bok/hefte

  ...koordineren, dovddamotorihkka, balánsa, lášmatvuohta, gierdilvuohta, johtilvuohta ja siffarčállin.  L – lohkoáddejupmi  Logut, lohkuráiddut ja lohkan. Lohkoáddejupmi badjána ollu ovdal go mánná oba lea ...
 • Rådgivning på systemnivå

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...kommuner/ fylkeskommuner som informasjon om funksjonshemningen, forelesninger, drøftinger rundt case o.l. Sentrale samarbeidspartnere er oppvekstansvarlige, PPT og koordinerende enhet i kommunene. En nærmere ...
 • 20 gatjálvisá giellatjehpudagáj birra julevsábmáj/lulesamisk

  03.02.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...hiehpá, de ruossista 5. Jus javllamus la muhtem mudduj riekta, ruossista lågov 1 ja 5 gaskan. Sámedigge l juollodimijn doarjjum ja dahkam vejulattjan prosjevtav tjadádit. Buvtadiddje: Sáme sierrapedagogalasj ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...kaos og stress. Definisjon i malen er bygd opp etter et bestemt mønster: De forklarer først hvilke generelle sosiale koder og krav som gjelder for arenaen, de sier noe om hva en kan gjøre, hva en må passe ...
 • Treningsprogram for tale og stemme

  29.06.2022 | Kapittel

  ...sine muskler. Ved avspenning frigjør en også livspusten. En hensiktsmessig holdning er viktig. Generelle øvelser  Sett deg godt til rette på en alminnelig stol med ryggstøtte. Setet godt   tilbake, føttene ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...skriftspråklige ferdigheter og erfaringer at elevene stiller svært ulikt ved skolestart. Også når det gjelder generelle språkferdigheter, er det store individuelle forskjeller. Dette har også betydning for leseutviklingen ...
 • Om tilrettelagte skolelydbøker

  20.02.2018 | Artikkel

  ...innleser, og bøkene inneholder beskrivelser av alle visuelle elementer som bilder, figurer, diagrammer o.l. I tillegg er alle overskrifter og sidetall søkbare. Statpeds bøker er i DAISY-format (Digital Accessibel ...
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...språklige ferdigheter som overlapper mellom nivåene begynner, litt øvet og avansert. Nivåene gir en generell struktur, men bør ikke tolkes for strengt. Språknivå: begynner Snakker i enkle ord og korte setninger ...
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...introduksjon av det teoretiske grunnlaget for arbeidet som presenteres. Del to er en analyse av generell utredningsteori med fokus på hvilke områder som særlig bør tas hensyn til i forbindelse med utredning ...